ראש (מנהיג)

תואר למנהיג

ראש הוא בעל התפקיד הבכיר בארגון מסוים, מנהיגו של ארגון זה. פעמים רבות מופיע בצירוף עם שם הארגון, למשל:

לעיתים משמשת המילה "נשיא" במקומה של המילה "ראש" לתיאור מעמד דומה.

לעיתים ניתן תואר זה לאדם בכיר יחסית, אף שאינו הבכיר ביותר בארגון:

  • ראש לשכה – ממונה על לשכתו של מפקד או מנהל, אך כפוף לאותו מפקד או מנהל
  • ראש מטה – ממונה על המטה של יחידה צבאית, אך כפוף למפקד היחידה.

המילה "ראש" משמשת גם כאשר האדם שנושא בתפקיד הוא אישה. גולדה מאיר, למשל, נקראה במשך כל תקופת כהונתה "ראש הממשלה".[1] בנובמבר 2012 אישרה האקדמיה ללשון העברית להשתמש גם בצורה "ראשה" (ובסמיכות: "ראשת") לאישה.[2] בהתאם לכך, בכנסת ה-19 ניתן היה לכנות את שלי יחימוביץ' גם ראשת האופוזיציה.[3]

כפל המשמעות של המילה "ראש" משמש בברכה המקובלת בראש השנה על ראש של דג: "שנהיה לראש ולא לזנב".

בצה"ל

עריכה

בצה"ל מקובל התואר "מפקד" למי שעומד בראש יחידה מבצעית, והתואר "ראש" למי שעומד בראש יחידת מטה. בהתאם לכך, העומד בראש אגף מאגפי המטכ"ל קרוי "ראש" (למשל ראש אמ"ן), וכך גם ברמות הארגוניות שמתחתיו: ראש מחלקה (רמ"ח), ראש ענף (רע"ן) וראש מדור (רמ"ד).

הערות שוליים

עריכה