הבדלים בין גרסאות בדף "חוק יסוד: הכנסת"

נוספו 173 בתים ,  לפני שנתיים
מ
 
==סעיפים משוריינים בחוק==
אחדים מסעיפי החוק הם סעיפים [[שריון (חקיקה)|משוריינים]], כלומר דורשים רוב מיוחס לשם שינוים:
* סעיף 4 - שיטת הבחירות: "הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות, לפי [[חוק הבחירות לכנסת]]; אין לשנות סעיף זה, אלא '''ברוב של חברי הכנסת'''".
 
* סעיף 9א - הארכת תקופת כהונת הכנסת: (א)הכנסת לא תאריך את תקופת כהונתה אלא בחוק שנתקבל '''ברוב של שמונים חברי הכנסת''' ואם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעיתן; תקופת ההארכה לא תעלה על הזמן המתחייב מהנסיבות האמורות; בחוק כאמור ייקבע מועד הבחירות.
:(ב)מבלי לגרוע מהוראות סעיף 34, רשאית הכנסת, בהחלטה '''ברוב חבריה''', להקדים את מועד הבחירות שנקבע לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהמועד החדש לא יהיה מוקדם מהמועד לקיום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9.
 
* סעיף 34 - פיזור הכנסת טרם הזמן: "לא תחליט הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, אלא בדרך קבלת חוק לעניין זה, '''ברוב חברי הכנסת'''"
(ב)מבלי לגרוע מהוראות סעיף 34, רשאית הכנסת, בהחלטה '''ברוב חבריה''', להקדים את מועד הבחירות שנקבע לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהמועד החדש לא יהיה מוקדם מהמועד לקיום הבחירות לכנסת לפי סעיף 9.
* סעיפים 44-45 - יציבות החוק:
 
סעיפים** 44-45 - יציבות החוק: "44. על אף האמור בכל דין אחר, אין בכוחן של [[תקנות שעת חירום]] לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.
סעיף 34 - פיזור הכנסת טרם הזמן: "לא תחליט הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, אלא בדרך קבלת חוק לעניין זה, '''ברוב חברי הכנסת'''"
** 45. אין לשנות סעיף 44 או סעיף זה, אלא '''ברוב של שמונים חברי כנסת'''".
 
* סעיף 46 לחוק קובע כי הרוב הדרוש לעיל לעניין שינוי סעיפים מסוימים, יהא דרוש לגבי כל אחת משלוש הקריאות בכנסת (קריאה ראשונה, שנייה ושלישית).
סעיפים 44-45 - יציבות החוק: "44. על אף האמור בכל דין אחר, אין בכוחן של [[תקנות שעת חירום]] לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.
 
45. אין לשנות סעיף 44 או סעיף זה, אלא '''ברוב של שמונים חברי כנסת'''"
 
סעיף 46 לחוק קובע כי הרוב הדרוש לעיל לעניין שינוי סעיפים מסוימים, יהא דרוש לגבי כל אחת משלוש הקריאות בכנסת (קריאה ראשונה, שנייה ושלישית).
 
==תיקונים מרכזיים==