הבדלים בין גרסאות בדף "משה אביגדור עמיאל"

* [[גאולה בת יהודה]], '''[http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?155526 איש ההגיונות]''', ירושלים: [[מוסד הרב קוק]], תשס"א.
* [[משה הלינגר]], 'משנתו הדתית-המדינית של הרב משה אביגדור עמיאל''', בתוך: '''ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן''' כח–כט (תשס"א), עמ' 189–232.
* [[אבינועם רוזנק]], 'הציונות כמהפכה א-מדינית במשנתו של הרב משה אביגדור עמיאל, בתוך: [[אבי שגיא]] ו[[דב שוורץ]] (עורכים), '''מאה שנות ציונות דתית''', רמת גן: [[הוצאת אוניברסיטת בר-אילן]], תשס"ג, עמ' 287–306. {{ULI|004426595}}
* [[אבינועם רוזנק]], 'עיון בדגם חברתי-תרבותי לבחינת הזיקה שבין תרבות יהודית לתרבות כללית לאור משנתו של הרב משה אביגדור עמיאל', בתוך: [[יהוידע עמיר]] (עורך), '''דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד''', כרך א, ירושלים: מכון ון ליר, והאוניברסיטה העברית, תשס"ה, עמ' 409–438.
 
976

עריכות