הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:הכה את המומחה"

תגית: עריכת קוד מקור 2017
תגית: עריכת קוד מקור 2017
:::::::{{דרוש מקור}}. <span style="color: red; font-weight:800; font-family: serif;">!Σiη Stαlεzε</span> אילן שמעוני - [[שיחת משתמש:אילן שמעוני|שיחה]] 00:15, 20 במרץ 2020 (IST)
::::::::אני לא מכיר את ההיסטוריה של יישום דין מוסר בימי הביניים, אבל עקרונית אין סתירה בין דברי אדמור לדברי הרב ששאלת. [[מוסר (הלכה)|דין מוסר]] (סנקציות כנגד מי שעומד להסגיר יהודי לידי השלטונות העוינים) לא נחשב לגזר דין מוות ולהוצאה להורג פורמליים, והוא אינו חלקו מדיני המשפט הרגילים. הוא סוג של הגנה עצמית קהילתית. [[משתמש:Ronam20|Ronam20]] - [[שיחת משתמש:Ronam20|שיחה]] 00:16, 20 במרץ 2020 (IST)
:::::::::כפי שאמר אדמור ורונאם, הוצאה להורג נהגה בימי הבינים למוסר, באיזור ספרד זה אפילו היה מותר מצד השלטונות, ובאיזור אשכנז נעשה בסתר ראו [[אליהו בן זמרה]] המסירות והמלשינות במשנתם של חכמי ספרד. [[שמחה אסף]], העונשין אחרי חתימת התלמוד. לדוגמה : כך כתב הרא"ש שו"ת הרא"ש כלל יז סימן א תשובה: גם כי בטלו ד' מיתות בית דין, מיום שגלו סנהדרין, היינו דוקא שאין לדון את האדם לחייבו מיתה על א' מהעבירות שחייבין עליהם מיתה. דכיון שאין סנהדרין במקומם, אין אדם שליט לדון את חברו למיתה. ...לכך נהגו בכל תפוצת הגולה, כשיש מסור מוחזק בכך ששלשה פעמים מסר ישראל, או ממונם, ביד אנסין, שמבקשים עצה ותחבולה לענשו (בדפוס ויניציאה שס"ז: לבערו מן העולם), משום מיגדר מילתא ושיוסרו האחרים ולא ירבו מוסרים בישראל, וגם להציל כל ישראל הנרדפין מתחת ידו. הילכך, בנידון זה, שהעידו העדים שהיה מוחזק מסור ומלשין, וגם היה בשעת מעשה, יפה עשו שדנוהו להענש (בדפוס ויניציאה שסז: לתלו'); וכן יאבדו כל אויבי ה' ואוהביו כצאת השמש וגו'. נאום הכותב, אשר בן ה"ר יחיאל ז"ל. [[משתמש:אבי84|אבי84]] - [[שיחת משתמש:אבי84|שיחה]] 08:03, 20 במרץ 2020 (IST)
 
== אופניים וקורונה ==