תבנית:נתוני נדבקים בגרף קורונה ישראל – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
מ (bot)
תגית: שוחזרה
אין תקציר עריכה
<small><nowiki></noinclude>
{{#שווה:{{{גל|0}}}|4||
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=0|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-02-12 -1days}}}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-03 -1days}}}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-04 -1days}}|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-05 -1days}}|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-06 -1days}}|ערך0=1}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-07 -1days}}|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-08 -1days}}|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-09 -1days}}|ערך0=3}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-10 -1days}}|ערך0=4}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-11 -1days}}|ערך0=4}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-12 -1days}}|ערך0=9}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-13 -1days}}|ערך0=11}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-14 -1days}}|ערך0=13}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-15 -1days}}|ערך0=18}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-16 -1days}}|ערך0=21}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-17 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=44|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-18 -1days}}|ערך0=35}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=59|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-19 -1days}}|ערך0=44}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-20 -1days}}|ערך0=59}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=95|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-21 -1days}}|ערך0=76}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=120|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-22 -1days}}|ערך0=95}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=151|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-23 -1days}}|ערך0=120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=190|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-24 -1days}}|ערך0=151}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=237|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-25 -1days}}|ערך0=190}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=279|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-26 -1days}}|ערך0=237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=334|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-27 -1days}}|ערך0=279}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=372|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-28 -1days}}|ערך0=334}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=410|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-29 -1days}}|ערך0=372}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=449|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-30 -1days}}|ערך0=410}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=478|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-03-31 -1days}}|ערך0=449}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=523|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-01 -1days}}|ערך0=478}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=562|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-02 -1days}}|ערך0=523}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=591|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-03 -1days}}|ערך0=562}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-04 -1days}}|ערך0=591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=608|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-05 -1days}}|ערך0=608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=616|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-06 -1days}}|ערך0=608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=602|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-07 -1days}}|ערך0=602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=550|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-08 -1days}}|ערך0=550}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=500|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-09 -1days}}|ערך0=500}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=445|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-10 -1days}}|ערך0=445}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=410|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-11 -1days}}|ערך0=410}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=398|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-12 -1days}}|ערך0=398}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=393|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-13 -1days}}|ערך0=393}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=391|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-14 -1days}}|ערך0=391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=394|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-15 -1days}}|ערך0=391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=389|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-16 -1days}}|ערך0=389}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=383|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-17 -1days}}|ערך0=383}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=374|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-18 -1days}}|ערך0=374}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=366|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-19 -1days}}|ערך0=366}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=327|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-20 -1days}}|ערך0=327}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=307|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-21 -1days}}|ערך0=307}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=290|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-22 -1days}}|ערך0=290}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=279|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-23 -1days}}|ערך0=279}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=276|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-24 -1days}}|ערך0=276}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=269|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-25 -1days}}|ערך0=269}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=251|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-26 -1days}}|ערך0=251}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=223|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-27 -1days}}|ערך0=223}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=199|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-28 -1days}}|ערך0=199}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=182|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-29 -1days}}|ערך0=182}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=162|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-04-30 -1days}}|ערך0=162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=143|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-01 -1days}}|ערך0=143}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=124|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-02 -1days}}|ערך0=124}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=109|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-03 -1days}}|ערך0=109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=101|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-04 -1days}}|ערך0=101}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=91|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-05 -1days}}|ערך0=91}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=73|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-06 -1days}}|ערך0=73}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-07 -1days}}|ערך0=70}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=59|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-08 -1days}}|ערך0=59}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=47|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-09 -1days}}|ערך0=47}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-10 -1days}}|ערך0=42}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-11 -1days}}|ערך0=42}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=40|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-12 -1days}}|ערך0=40}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-13 -1days}}|ערך0=38}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=34|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-14 -1days}}|ערך0=34}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-15 -1days}}|ערך0=29}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-16 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-17 -1days}}|ערך0=24}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-18 -1days}}|ערך0=22}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-19 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-20 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-21 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-22 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-23 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-24 -1days}}|ערך0=17}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=17|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-25 -1days}}|ערך0=17}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-26 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-27 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-28 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-29 -1days}}|ערך0=23}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-30 -1days}}|ערך0=32}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-05-31 -1days}}|ערך0=45}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=59|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-01 -1days}}|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-02 -1days}}|ערך0=59}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-03 -1days}}|ערך0=70}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-04 -1days}}|ערך0=81}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=98|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-05 -1days}}|ערך0=89}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=100|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-06 -1days}}|ערך0=98}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=107|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-07 -1days}}|ערך0=100}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=114|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-08 -1days}}|ערך0=107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=126|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-09 -1days}}|ערך0=114}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-10 -1days}}|ערך0=126}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=154|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-11 -1days}}|ערך0=133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=161|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-12 -1days}}|ערך0=154}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=169|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-13 -1days}}|ערך0=161}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=179|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-14 -1days}}|ערך0=169}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=179|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-15 -1days}}|ערך0=179}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=182|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-16 -1days}}|ערך0=179}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=200|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-17 -1days}}|ערך0=182}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=204|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-18 -1days}}|ערך0=200}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=220|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-19 -1days}}|ערך0=204}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=238|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-20 -1days}}|ערך0=220}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-21 -1days}}|ערך0=238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=245|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-22 -1days}}|ערך0=240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=265|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-23 -1days}}|ערך0=245}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=287|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-24 -1days}}|ערך0=265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=318|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-25 -1days}}|ערך0=287}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=349|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-26 -1days}}|ערך0=318}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=371|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-27 -1days}}|ערך0=349}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=404|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-28 -1days}}|ערך0=371}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=434|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-29 -1days}}|ערך0=404}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=493|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-06-30 -1days}}|ערך0=434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=542|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-01 -1days}}|ערך0=493}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=610|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-02 -1days}}|ערך0=542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=702|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-03 -1days}}|ערך0=610}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=770|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-04 -1days}}|ערך0=702}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=830|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-05 -1days}}|ערך0=770}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=893|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-06 -1days}}|ערך0=830}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=946|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-07 -1days}}|ערך0=893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1031|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-08 -1days}}|ערך0=946}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1083|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-09 -1days}}|ערך0=1031}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1135|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-10 -1days}}|ערך0=1083}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1202|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-11 -1days}}|ערך0=1135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1252|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-12 -1days}}|ערך0=1202}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1310|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-13 -1days}}|ערך0=1252}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1394|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-14 -1days}}|ערך0=1310}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-15 -1days}}|ערך0=1394}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1503|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-16 -1days}}|ערך0=1425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1562|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-17 -1days}}|ערך0=1503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1590|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-18 -1days}}|ערך0=1562}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1629|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-19 -1days}}|ערך0=1590}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1598|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-20 -1days}}|ערך0=1598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1622|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-21 -1days}}|ערך0=1598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1680|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-22 -1days}}|ערך0=1622}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1704|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-23 -1days}}|ערך0=1680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1711|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-24 -1days}}|ערך0=1704}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1743|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-25 -1days}}|ערך0=1711}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1695|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-26 -1days}}|ערך0=1695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1699|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-27 -1days}}|ערך0=1695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1722|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-28 -1days}}|ערך0=1699}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1738|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-29 -1days}}|ערך0=1722}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1726|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-30 -1days}}|ערך0=1726}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1697|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-07-31 -1days}}|ערך0=1697}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1631|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-01 -1days}}|ערך0=1631}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1561|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-02 -1days}}|ערך0=1561}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1514|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-03 -1days}}|ערך0=1514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1478|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-04 -1days}}|ערך0=1478}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1422|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-05 -1days}}|ערך0=1422}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1384|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-06 -1days}}|ערך0=1384}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1368|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-07 -1days}}|ערך0=1368}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-08 -1days}}|ערך0=1368}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1444|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-09 -1days}}|ערך0=1425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1475|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-10 -1days}}|ערך0=1444}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1460|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-11 -1days}}|ערך0=1460}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1474|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-12 -1days}}|ערך0=1460}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1464|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-13 -1days}}|ערך0=1464}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1459|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-14 -1days}}|ערך0=1459}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1406|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-15 -1days}}|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1406|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-16 -1days}}|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1427|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-17 -1days}}|ערך0=1406}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1420|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-18 -1days}}|ערך0=1420}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1395|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-19 -1days}}|ערך0=1395}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1398|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-20 -1days}}|ערך0=1395}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1376|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-21 -1days}}|ערך0=1376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1391|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-22 -1days}}|ערך0=1376}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1384|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-23 -1days}}|ערך0=1384}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1369|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-24 -1days}}|ערך0=1369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1405|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-25 -1days}}|ערך0=1369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1449|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-26 -1days}}|ערך0=1405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1499|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-27 -1days}}|ערך0=1449}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1587|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-28 -1days}}|ערך0=1499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1636|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-29 -1days}}|ערך0=1587}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1665|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-30 -1days}}|ערך0=1636}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1684|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-08-31 -1days}}|ערך0=1665}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1723|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-01 -1days}}|ערך0=1684}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1765|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-02 -1days}}|ערך0=1723}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1938|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-03 -1days}}|ערך0=1765}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2017|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-04 -1days}}|ערך0=1938}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2130|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-05 -1days}}|ערך0=2017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2215|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-06 -1days}}|ערך0=2130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2369|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-07 -1days}}|ערך0=2215}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2542|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-08 -1days}}|ערך0=2369}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2718|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-09 -1days}}|ערך0=2542}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2832|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-10 -1days}}|ערך0=2718}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3046|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-11 -1days}}|ערך0=2832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3238|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-12 -1days}}|ערך0=3046}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3411|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-13 -1days}}|ערך0=3238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3554|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-14 -1days}}|ערך0=3411}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3756|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-15 -1days}}|ערך0=3554}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4048|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-16 -1days}}|ערך0=3756}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4130|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-17 -1days}}|ערך0=4048}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4305|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-18 -1days}}|ערך0=4130}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4499|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-19 -1days}}|ערך0=4305}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4655|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-20 -1days}}|ערך0=4499}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4570|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-21 -1days}}|ערך0=4570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4437|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-22 -1days}}|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4650|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-23 -1days}}|ערך0=4437}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5017|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-24 -1days}}|ערך0=4650}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5429|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-25 -1days}}|ערך0=5017}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5865|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-26 -1days}}|ערך0=5429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6161|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-27 -1days}}|ערך0=5865}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6284|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-28 -1days}}|ערך0=6161}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5896|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-29 -1days}}|ערך0=5896}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5606|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-09-30 -1days}}|ערך0=5606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5879|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-01 -1days}}|ערך0=5606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5802|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-02 -1days}}|ערך0=5802}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5611|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-03 -1days}}|ערך0=5611}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5142|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-04 -1days}}|ערך0=5142}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5071|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-05 -1days}}|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5722|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-06 -1days}}|ערך0=5071}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5683|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-07 -1days}}|ערך0=5683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4984|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-08 -1days}}|ערך0=4984}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4417|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-09 -1days}}|ערך0=4417}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3831|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-10 -1days}}|ערך0=3831}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3591|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-11 -1days}}|ערך0=3591}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3405|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-12 -1days}}|ערך0=3405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3040|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-13 -1days}}|ערך0=3040}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2700|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-14 -1days}}|ערך0=2700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2409|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-15 -1days}}|ערך0=2409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2103|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-16 -1days}}|ערך0=2103}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1894|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-17 -1days}}|ערך0=1894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1823|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-18 -1days}}|ערך0=1823}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1721|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-19 -1days}}|ערך0=1721}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1487|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-20 -1days}}|ערך0=1487}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1323|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-21 -1days}}|ערך0=1323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1188|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-22 -1days}}|ערך0=1188}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1105|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-23 -1days}}|ערך0=1105}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1012|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-24 -1days}}|ערך0=1012}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=989|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-25 -1days}}|ערך0=989}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=944|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-26 -1days}}|ערך0=944}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-27 -1days}}|ערך0=853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=809|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-28 -1days}}|ערך0=809}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=746|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-29 -1days}}|ערך0=746}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=691|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-30 -1days}}|ערך0=691}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=667|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-10-31 -1days}}|ערך0=667}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-01 -1days}}|ערך0=664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=672|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-02 -1days}}|ערך0=664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-03 -1days}}|ערך0=659}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=653|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-04 -1days}}|ערך0=653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=659|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-05 -1days}}|ערך0=653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=648|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-06 -1days}}|ערך0=648}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=650|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-07 -1days}}|ערך0=648}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=647|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-08 -1days}}|ערך0=647}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=630|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-09 -1days}}|ערך0=630}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=620|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-10 -1days}}|ערך0=620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=596|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-11 -1days}}|ערך0=596}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=595|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-12 -1days}}|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=634|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-13 -1days}}|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=644|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-14 -1days}}|ערך0=634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=655|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-15 -1days}}|ערך0=644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=668|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-16 -1days}}|ערך0=655}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=690|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-17 -1days}}|ערך0=668}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=712|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-18 -1days}}|ערך0=690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=717|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-19 -1days}}|ערך0=712}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=707|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-20 -1days}}|ערך0=707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=709|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-21 -1days}}|ערך0=707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=727|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-22 -1days}}|ערך0=709}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=747|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-23 -1days}}|ערך0=727}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=759|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-24 -1days}}|ערך0=747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=763|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-25 -1days}}|ערך0=759}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=804|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-26 -1days}}|ערך0=763}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=849|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-27 -1days}}|ערך0=804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=886|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-28 -1days}}|ערך0=849}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=909|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-29 -1days}}|ערך0=886}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=947|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-11-30 -1days}}|ערך0=909}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=989|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-01 -1days}}|ערך0=947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1038|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-02 -1days}}|ערך0=989}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1110|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-03 -1days}}|ערך0=1038}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1162|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-04 -1days}}|ערך0=1110}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1231|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-05 -1days}}|ערך0=1162}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1291|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-06 -1days}}|ערך0=1231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1338|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-07 -1days}}|ערך0=1291}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1425|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-08 -1days}}|ערך0=1338}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1507|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-09 -1days}}|ערך0=1425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1546|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-10 -1days}}|ערך0=1507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1626|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-11 -1days}}|ערך0=1546}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1672|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-12 -1days}}|ערך0=1626}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1714|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-13 -1days}}|ערך0=1672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1767|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-14 -1days}}|ערך0=1714}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1832|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-15 -1days}}|ערך0=1767}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1993|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-16 -1days}}|ערך0=1832}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2135|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-17 -1days}}|ערך0=1993}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2255|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-18 -1days}}|ערך0=2135}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2391|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-19 -1days}}|ערך0=2255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2476|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-20 -1days}}|ערך0=2391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2672|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-21 -1days}}|ערך0=2476}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2892|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-22 -1days}}|ערך0=2672}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3104|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-23 -1days}}|ערך0=2892}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3273|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-24 -1days}}|ערך0=3104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3444|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-25 -1days}}|ערך0=3273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3617|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-26 -1days}}|ערך0=3444}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3727|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-27 -1days}}|ערך0=3617}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3790|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-28 -1days}}|ערך0=3727}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4027|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-29 -1days}}|ערך0=3790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4206|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-30 -1days}}|ערך0=4027}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4468|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2020-12-31 -1days}}|ערך0=4206}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4728|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-01 -1days}}|ערך0=4468}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5015|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-02 -1days}}|ערך0=4728}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5237|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-03 -1days}}|ערך0=5015}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5479|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-04 -1days}}|ערך0=5237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5893|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-05 -1days}}|ערך0=5479}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6265|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-06 -1days}}|ערך0=5893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6553|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-07 -1days}}|ערך0=6265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6809|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-08 -1days}}|ערך0=6553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7116|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-09 -1days}}|ערך0=6809}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7252|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-10 -1days}}|ערך0=7116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7498|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-11 -1days}}|ערך0=7252}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7685|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-12 -1days}}|ערך0=7498}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7837|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-13 -1days}}|ערך0=7685}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8064|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-14 -1days}}|ערך0=7837}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8298|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-15 -1days}}|ערך0=8064}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8337|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-16 -1days}}|ערך0=8298}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8326|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-17 -1days}}|ערך0=8326}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8141|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-18 -1days}}|ערך0=8141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8196|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-19 -1days}}|ערך0=8141}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=8102|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-20 -1days}}|ערך0=8102}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7943|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-21 -1days}}|ערך0=7943}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7653|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-22 -1days}}|ערך0=7653}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7504|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-23 -1days}}|ערך0=7504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7127|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-24 -1days}}|ערך0=7127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7024|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-25 -1days}}|ערך0=7024}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6824|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-26 -1days}}|ערך0=6824}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6707|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-27 -1days}}|ערך0=6707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6619|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-28 -1days}}|ערך0=6619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6608|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-29 -1days}}|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6521|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-30 -1days}}|ערך0=6521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6547|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-01-31 -1days}}|ערך0=6521}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6589|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-01 -1days}}|ערך0=6547}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6619|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-02 -1days}}|ערך0=6589}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6649|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-03 -1days}}|ערך0=6619}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6608|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-04 -1days}}|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6618|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-05 -1days}}|ערך0=6608}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6593|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-06 -1days}}|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6598|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-07 -1days}}|ערך0=6593}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6507|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-08 -1days}}|ערך0=6507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6354|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-09 -1days}}|ערך0=6354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=6088|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-10 -1days}}|ערך0=6088}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5833|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-11 -1days}}|ערך0=5833}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5512|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-12 -1days}}|ערך0=5512}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5237|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-13 -1days}}|ערך0=5237}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5127|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-14 -1days}}|ערך0=5127}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4967|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-15 -1days}}|ערך0=4967}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4587|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-16 -1days}}|ערך0=4587}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4361|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-17 -1days}}|ערך0=4361}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4145|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-18 -1days}}|ערך0=4145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3905|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-19 -1days}}|ערך0=3905}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3779|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-20 -1days}}|ערך0=3779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3688|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-21 -1days}}|ערך0=3688}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3634|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-22 -1days}}|ערך0=3634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3579|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-23 -1days}}|ערך0=3579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3559|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-24 -1days}}|ערך0=3559}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3588|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-25 -1days}}|ערך0=3559}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3657|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-26 -1days}}|ערך0=3588}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3661|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-27 -1days}}|ערך0=3657}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3688|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-02-28 -1days}}|ערך0=3661}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3680|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-01 -1days}}|ערך0=3680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3688|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-02 -1days}}|ערך0=3680}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3679|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-03 -1days}}|ערך0=3679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3722|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-04 -1days}}|ערך0=3679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3699|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-05 -1days}}|ערך0=3699}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3683|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-06 -1days}}|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3745|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-07 -1days}}|ערך0=3683}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3644|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-08 -1days}}|ערך0=3644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3491|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-09 -1days}}|ערך0=3491}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3312|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-10 -1days}}|ערך0=3312}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3050|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-11 -1days}}|ערך0=3050}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2893|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-12 -1days}}|ערך0=2893}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2707|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-13 -1days}}|ערך0=2707}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2552|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-14 -1days}}|ערך0=2552}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2415|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-15 -1days}}|ערך0=2415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2177|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-16 -1days}}|ערך0=2177}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1954|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-17 -1days}}|ערך0=1954}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1767|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-18 -1days}}|ערך0=1767}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1581|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-19 -1days}}|ערך0=1581}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1391|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-20 -1days}}|ערך0=1391}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1329|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-21 -1days}}|ערך0=1329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1228|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-22 -1days}}|ערך0=1228}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1063|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-23 -1days}}|ערך0=1063}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=939|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-24 -1days}}|ערך0=939}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=787|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-25 -1days}}|ערך0=787}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=729|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-26 -1days}}|ערך0=729}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=649|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-27 -1days}}|ערך0=649}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=632|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-28 -1days}}|ערך0=632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=553|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-29 -1days}}|ערך0=553}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=465|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-30 -1days}}|ערך0=465}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=429|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-03-31 -1days}}|ערך0=429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=432|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-01 -1days}}|ערך0=429}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=359|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-02 -1days}}|ערך0=359}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=345|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-03 -1days}}|ערך0=345}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=329|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-04 -1days}}|ערך0=329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=339|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-05 -1days}}|ערך0=329}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=342|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-06 -1days}}|ערך0=339}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=323|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-07 -1days}}|ערך0=323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=291|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-08 -1days}}|ערך0=291}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=273|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-09 -1days}}|ערך0=273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=246|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-10 -1days}}|ערך0=246}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-11 -1days}}|ערך0=240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=232|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-12 -1days}}|ערך0=232}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=210|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-13 -1days}}|ערך0=210}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=194|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-14 -1days}}|ערך0=194}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=183|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-15 -1days}}|ערך0=183}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=166|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-16 -1days}}|ערך0=166}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-17 -1days}}|ערך0=150}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=149|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-18 -1days}}|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=150|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-19 -1days}}|ערך0=149}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=137|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-20 -1days}}|ערך0=137}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=131|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-21 -1days}}|ערך0=131}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=120|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-22 -1days}}|ערך0=120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-23 -1days}}|ערך0=120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=125|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-24 -1days}}|ערך0=125}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=119|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-25 -1days}}|ערך0=119}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=109|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-26 -1days}}|ערך0=109}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-27 -1days}}|ערך0=104}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=93|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-28 -1days}}|ערך0=93}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=90|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-29 -1days}}|ערך0=90}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=85|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-04-30 -1days}}|ערך0=85}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-01 -1days}}|ערך0=81}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-02 -1days}}|ערך0=77}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=73|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-03 -1days}}|ערך0=73}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=69|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-04 -1days}}|ערך0=69}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-05 -1days}}|ערך0=66}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=62|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-06 -1days}}|ערך0=62}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=55|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-07 -1days}}|ערך0=55}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-08 -1days}}|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-09 -1days}}|ערך0=49}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=47|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-10 -1days}}|ערך0=47}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-11 -1days}}|ערך0=45}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-12 -1days}}|ערך0=41}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-13 -1days}}|ערך0=35}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-14 -1days}}|ערך0=32}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-15 -1days}}|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-16 -1days}}|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-17 -1days}}|ערך0=31}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-18 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-19 -1days}}|ערך0=24}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-20 -1days}}|ערך0=24}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-21 -1days}}|ערך0=28}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-22 -1days}}|ערך0=28}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-23 -1days}}|ערך0=27}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-24 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-25 -1days}}|ערך0=26}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-26 -1days}}|ערך0=29}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-27 -1days}}|ערך0=23}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-28 -1days}}|ערך0=20}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-29 -1days}}|ערך0=19}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-30 -1days}}|ערך0=19}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-05-31 -1days}}|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-01 -1days}}|ערך0=14}}
}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1614|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-02 -1days}}01|ערך0=14}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1516|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-03 -1days}}02|ערך0=1514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-04 -1days}}03|ערך0=15}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1715|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-05 -1days}}04|ערך0=15}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1617|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-06 -1days}}05|ערך0=1615}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-07 -1days}}06|ערך0=16}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1516|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-08 -1days}}07|ערך0=1516}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1415|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-09 -1days}}08|ערך0=1415}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1314|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-10 -1days}}09|ערך0=1314}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1413|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-11 -1days}}10|ערך0=13}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1214|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-12 -1days}}11|ערך0=1213}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-13 -1days}}12|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-14 -1days}}13|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1512|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-15 -1days}}14|ערך0=12}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1415|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-16 -1days}}15|ערך0=1412}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1514|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-17 -1days}}16|ערך0=14}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1715|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-18 -1days}}17|ערך0=1514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1917|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-19 -1days}}18|ערך0=1715}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=2519|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-20 -1days}}19|ערך0=1917}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=3225|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-21 -1days}}20|ערך0=2519}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=4632|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-22 -1days}}21|ערך0=3225}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=5846|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-23 -1days}}22|ערך0=4632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=7658|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-24 -1days}}23|ערך0=5846}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10576|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-25 -1days}}24|ערך0=7658}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=133105|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-26 -1days}}25|ערך0=10576}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=143133|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-27 -1days}}26|ערך0=133105}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=157143|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-28 -1days}}27|ערך0=143133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=180157|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-29 -1days}}28|ערך0=157143}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=207180|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-06-30 -1days}}29|ערך0=180157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=231207|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-0706-01 -1days}}30|ערך0=207180}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=240231|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-02 -1days}}01|ערך0=231207}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=255240|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-03 -1days}}02|ערך0=240231}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=265255|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-04 -1days}}03|ערך0=255240}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=294265|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-05 -1days}}04|ערך0=265255}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=325294|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-06 -1days}}05|ערך0=294265}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=358325|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-07 -1days}}06|ערך0=325294}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=389358|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-08 -1days}}07|ערך0=358325}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=413389|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-09 -1days}}08|ערך0=389358}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=442413|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-10 -1days}}09|ערך0=413389}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=452442|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-11 -1days}}10|ערך0=442413}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=466452|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-12 -1days}}11|ערך0=452442}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=503466|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-13 -1days}}12|ערך0=466452}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=534503|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-14 -1days}}13|ערך0=503466}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=569534|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-15 -1days}}14|ערך0=534503}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=625569|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-16 -1days}}15|ערך0=569534}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=711625|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-17 -1days}}16|ערך0=625569}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=736711|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-18 -1days}}17|ערך0=711625}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=793736|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-19 -1days}}18|ערך0=736711}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=882793|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-20 -1days}}19|ערך0=793736}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=977882|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-21 -1days}}20|ערך0=882793}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1059977|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-22 -1days}}21|ערך0=977882}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11201059|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-23 -1days}}22|ערך0=1059977}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11641120|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-24 -1days}}23|ערך0=11201059}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12411164|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-25 -1days}}24|ערך0=11641120}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13231241|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-26 -1days}}25|ערך0=12411164}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14301323|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-27 -1days}}26|ערך0=13231241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15561430|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-28 -1days}}27|ערך0=14301323}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16761556|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-29 -1days}}28|ערך0=15561430}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18041676|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-30 -1days}}29|ערך0=16761556}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19471804|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-07-31 -1days}}30|ערך0=18041676}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21081947|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-0807-01 -1days}}31|ערך0=19471804}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=22092108|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-02 -1days}}01|ערך0=21081947}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24562209|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-03 -1days}}02|ערך0=22092108}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26022456|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-04 -1days}}03|ערך0=24562209}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=27902602|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-05 -1days}}04|ערך0=26022456}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=30342790|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-06 -1days}}05|ערך0=27902602}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=32413034|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-07 -1days}}06|ערך0=30342790}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33603241|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-08 -1days}}07|ערך0=32413034}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35493360|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-09 -1days}}08|ערך0=33603241}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=39093549|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-10 -1days}}09|ערך0=35493360}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=42733909|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-11 -1days}}10|ערך0=39093549}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=46324273|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-12 -1days}}11|ערך0=42733909}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=49564632|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-13 -1days}}12|ערך0=46324273}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=52544956|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-14 -1days}}13|ערך0=49564632}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=54395254|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-15 -1days}}14|ערך0=52544956}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56895439|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-16 -1days}}15|ערך0=54395254}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=60355689|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-17 -1days}}16|ערך0=56895439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=63406035|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-18 -1days}}17|ערך0=60355689}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66276340|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-19 -1days}}18|ערך0=63406035}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=68686627|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-20 -1days}}19|ערך0=66276340}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71446868|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-21 -1days}}20|ערך0=68686627}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=73137144|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-22 -1days}}21|ערך0=71446868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75127313|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-23 -1days}}22|ערך0=73137144}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77007512|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-24 -1days}}23|ערך0=75127313}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=79997700|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-25 -1days}}24|ערך0=77007512}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81717999|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-26 -1days}}25|ערך0=79997700}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=83548171|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-27 -1days}}26|ערך0=81717999}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=84678354|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-28 -1days}}27|ערך0=83548171}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87348467|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-29 -1days}}28|ערך0=84678354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87628734|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-30 -1days}}29|ערך0=87348467}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89118762|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-08-31 -1days}}30|ערך0=87628734}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=89638911|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-0908-01 -1days}}31|ערך0=89118762}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92578963|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-02 -1days}}01|ערך0=89638911}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=95749257|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-03 -1days}}02|ערך0=92578963}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=97489574|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-04 -1days}}03|ערך0=95749257}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=94329748|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-05 -1days}}04|ערך0=94329574}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92999432|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-06 -1days}}05|ערך0=92999432}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=92589299|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-07 -1days}}06|ערך0=92589299}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87479258|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-08 -1days}}07|ערך0=87479258}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=76078747|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-09 -1days}}08|ערך0=76078747}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71237607|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-10 -1days}}09|ערך0=71237607}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=71217123|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-11 -1days}}10|ערך0=71217123}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=78687121|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-12 -1days}}11|ערך0=7121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81457868|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-13 -1days}}12|ערך0=78687121}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=81578145|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-14 -1days}}13|ערך0=81457868}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=85848157|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-15 -1days}}14|ערך0=81578145}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=93768584|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-16 -1days}}15|ערך0=85848157}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87089376|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-17 -1days}}16|ערך0=87088584}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=80118708|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-18 -1days}}17|ערך0=80118708}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=77728011|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-19 -1days}}18|ערך0=77728011}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=75927772|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-20 -1days}}19|ערך0=75927772}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=72897592|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-21 -1days}}20|ערך0=72897592}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=65707289|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-22 -1days}}21|ערך0=65707289}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=61656570|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-23 -1days}}22|ערך0=61656570}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66186165|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-24 -1days}}23|ערך0=6165}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=66136618|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-25 -1days}}24|ערך0=66136165}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=57616613|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-26 -1days}}25|ערך0=57616613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=53795761|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-27 -1days}}26|ערך0=53795761}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=48675379|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-28 -1days}}27|ערך0=48675379}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45264867|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-29 -1days}}28|ערך0=45264867}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=41844526|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-09-30 -1days}}29|ערך0=41844526}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38904184|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-01 09-1days}}30|ערך0=38904184}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=36953890|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-02 -1days}}01|ערך0=36953890}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=35653695|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-03 -1days}}02|ערך0=35653695}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33973565|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-04 -1days}}03|ערך0=33973565}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31163397|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-05 -1days}}04|ערך0=31163397}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=31323116|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-06 -1days}}05|ערך0=3116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=29593132|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-07 -1days}}06|ערך0=29593116}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=26342959|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-08 -1days}}07|ערך0=26342959}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=24052634|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-09 -1days}}08|ערך0=24052634}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23062405|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-10 -1days}}09|ערך0=23062405}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=21332306|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-11 -1days}}10|ערך0=21332306}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=20002133|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-12 -1days}}11|ערך0=20002133}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18942000|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-13 -1days}}12|ערך0=18942000}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=18011894|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-14 -1days}}13|ערך0=18011894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16901801|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-15 -1days}}14|ערך0=16901801}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16261690|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-16 -1days}}15|ערך0=16261690}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15831626|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-17 -1days}}16|ערך0=15831626}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=15441583|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-18 -1days}}17|ערך0=15441583}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14251544|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-19 -1days}}18|ערך0=14251544}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=13301425|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-20 -1days}}19|ערך0=13301425}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12251330|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-21 -1days}}20|ערך0=12251330}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11741225|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-22 -1days}}21|ערך0=11741225}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10901174|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-23 -1days}}22|ערך0=10901174}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=10311090|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-24 -1days}}23|ערך0=10311090}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=9771031|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-25 -1days}}24|ערך0=9771031}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=894977|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-26 -1days}}25|ערך0=894977}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=834894|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-27 -1days}}26|ערך0=834894}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=779834|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-28 -1days}}27|ערך0=779834}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=731779|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-29 -1days}}28|ערך0=731779}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=679731|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-30 -1days}}29|ערך0=679731}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=664679|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-10-31 -1days}}30|ערך0=664679}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=620664|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-01 10-1days}}31|ערך0=620664}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=586620|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-02 -1days}}01|ערך0=586620}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=577586|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-03 -1days}}02|ערך0=577586}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=572577|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-04 -1days}}03|ערך0=572577}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=552572|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-05 -1days}}04|ערך0=552572}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=543552|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-06 -1days}}05|ערך0=543552}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=539543|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-07 -1days}}06|ערך0=539543}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=535539|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-08 -1days}}07|ערך0=535539}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=517535|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-09 -1days}}08|ערך0=517535}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=490517|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-10 -1days}}09|ערך0=490517}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=473490|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-11 -1days}}10|ערך0=473490}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=455473|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-12 -1days}}11|ערך0=455473}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=439455|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-13 -1days}}12|ערך0=439455}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=443439|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-14 -1days}}13|ערך0=439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=428443|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-15 -1days}}14|ערך0=428439}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=424428|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-16 -1days}}15|ערך0=424428}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=436424|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-17 -1days}}16|ערך0=424}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=434436|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-18 -1days}}17|ערך0=434424}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=445434|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-19 -1days}}18|ערך0=434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=453445|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-20 -1days}}19|ערך0=445434}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=455453|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-21 -1days}}20|ערך0=453445}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=463455|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-22 -1days}}21|ערך0=455453}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=489463|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-23 -1days}}22|ערך0=463455}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=495489|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-24 -1days}}23|ערך0=489463}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=504495|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-25 -1days}}24|ערך0=495489}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=514504|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-26 -1days}}25|ערך0=504495}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518514|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-27 -1days}}26|ערך0=514504}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=509518|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-28 -1days}}27|ערך0=509514}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=522509|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-29 -1days}}28|ערך0=509}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=519522|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-11-30 -1days}}29|ערך0=519509}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=515519|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-01 11-1days}}30|ערך0=515519}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518515|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-02 -1days}}01|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=515518|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-03 -1days}}02|ערך0=515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=507515|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-04 -1days}}03|ערך0=507515}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=519507|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-05 -1days}}04|ערך0=507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=518519|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-06 -1days}}05|ערך0=518507}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=524518|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-07 -1days}}06|ערך0=518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=558524|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-08 -1days}}07|ערך0=524518}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=579558|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-09 -1days}}08|ערך0=558524}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=598579|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-10 -1days}}09|ערך0=579558}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=615598|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-11 -1days}}10|ערך0=598579}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=613615|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-12 -1days}}11|ערך0=613598}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606613|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-13 -1days}}12|ערך0=606613}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=611606|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-14 -1days}}13|ערך0=606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=595611|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-15 -1days}}14|ערך0=595606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=606595|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-16 -1days}}15|ערך0=595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=637606|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-17 -1days}}16|ערך0=606595}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=675637|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-18 -1days}}17|ערך0=637606}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=698675|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-19 -1days}}18|ערך0=675637}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=773698|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-20 -1days}}19|ערך0=698675}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=853773|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-21 -1days}}20|ערך0=773698}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=924853|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-22 -1days}}21|ערך0=853773}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1014924|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-23 -1days}}22|ערך0=924853}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=11071014|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-24 -1days}}23|ערך0=1014924}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12381107|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-25 -1days}}24|ערך0=11071014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=12971238|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-26 -1days}}25|ערך0=12381107}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=14091297|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-27 -1days}}26|ערך0=12971238}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=16441409|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-28 -1days}}27|ערך0=14091297}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=19361644|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-29 -1days}}28|ערך0=16441409}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=23161936|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-30 -1days}}29|ערך0=19361644}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=28252316|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2021-12-31 -1days}}30|ערך0=23161936}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=33542825|תאריך={{#זמן:Y2021-m12-d|2022-01-01 -1days}}31|ערך0=28252316}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=38433354|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2022-01-02 -1days}}01|ערך0=33542825}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=45313843|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2022-01-03 -1days}}02|ערך0=38433354}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=56714531|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2022-01-04 -1days}}03|ערך0=45313843}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=70145671|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2022-01-05 -1days}}04|ערך0=56714531}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=87607014|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2022-01-06 -1days}}05|ערך0=70145671}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=104588760|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2022-01-07 -1days}}06|ערך0=87607014}}
{{קו בגרף קורונה ישראל|גל={{{גל|0}}}|ערך=1235610458|תאריך={{#זמן:Y-m-d|2022-01-08 -1days}}07|ערך0=104588760|צבע=red}}
<noinclude></nowiki></small>
==ראו גם==