המועצה העליונה של הכוחות המזוינים (מצרים) – שפות אחרות