הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הארמנית – שפות אחרות