ועדת החקלאות, התזונה והיערנות של הסנאט של ארצות הברית – שפות אחרות