יוחנן הראשון צימיסקס, קיסר האימפריה הביזנטית – שפות אחרות