מילת תפל היא מילה שאינה לקסיקלית, כלומר מילה שאינה קיימת בשפה מסוימת (למשל, המילים: "קחיל", "דרט" ו"מנגך" הן מילות תפל בעברית כי יכולות להיות מילים בעברית, אבל אינן).

קריאה וכתיבה של מילות תפל תתבצע דרך המסלול הסב-לקסיקלי מכיוון שמילים אלו אינן מיוצגות בלקסיקון.

מילות תפל שנשמעות כמו מילים לקסיקליות נקראות מילים פסאודו-הומופוניות, המילה "סק" למשל היא פסאודו-הומופון מכיוון שזו מילת תפל שנשמעת כמו המילה הלקסיקלית "שק".

באנגלית קיימת הבחנה בין Nonword ל- Pseudoword. הראשונות אלו מילות תפל שאינן מצייתות לחוקי השפה, לעומתן Pseudoword אלו מילות תפל שאינן קיימות בשפה אך כן מצייתות לחוקיה.

Pseudoword Nonword
הבחנה פונולוגית: "קַנְקָג" "קַנְקְג"
הבחנה אורתוגרפית: "זכפץ" "זךףצ"

השימוש במילות תפל עריכה

מילות תפל בהוראה עריכה

בהוראת קריאה עושים שימוש במילות תפל על מנת לוודא כי התלמידים קוראים את המילה המוצגת בפניהם באמצעות פענוח פונולוגי תקין ולא על ידי ניחוש. זאת משום שבמטלה מסוג זה לא ניתן לעשות פיצוי על ידי שימוש בהקשר וידע עולם, כפי שניתן לעשות עבור פיענוח של מילים אמיתיות בתוך טקסט בעל משמעות.

מילות תפל ככלי אבחוני עריכה

מילות תפל יכולת לסייע באבחון דידקטי לצורך איתור קשיי קריאה, כתיבה או קשיים פונולוגיים.

  • קריאה - הקריאה של מילות תפל מתבצעת דרך המסלול הסב-לקסיקלי, כלומר באמצעות המרה מגרפמה לפונמה. סוגים שונים של דיסלקסיה ישפיעו על יכולת קריאת מילות התפל באופן שונה. בדיסלקסית שטח למשל לא יהיה קושי בקריאה של מילות תפל, ולעומת זאת בדיסלקסיה פונולוגית ובדיסלקסית עומק יהיה קושי רב בקריאת מילים אלו. הבחנות אלו מסייעות בזיהוי סוגים שונים של דיסלקסיות.
  • כתיבה - כתיבת מילות תפל מתבצעת דרך המסלול הסב-לקסיקלי באמצעות המרה פונמית-גרפמית. סוגים מסוימים של דיסגרפיה יכולים להוביל לביצוע שונה בכתיבת מילות תפל, כך למשל בדיסגרפיית שטח לא יהיה קושי בכתיבה של מילות תפל, בעוד שבדיסגרפיה פונולוגית, דיסגרפיית עומק ודיסגרפיית באפר נצפה לקשיים ביכולת לכתוב מילים אלו.
  • פונולוגיה - באבחון יכולות פונולוגיות ישנן מטלות שונות של חזרה ושיפוט שכוללות מילות תפל. פגיעה ביכולת הפונולוגית יכולה להצביע על לקות למידה כגון דיסלקסיה או על לקות שפה.

קישורים חיצוניים עריכה