ממוצע מוכלל

השורש ה-n-י של ממוצע המספרים, אחרי שהועלו בחזקת n

במתמטיקה, ממוצע מוכלל (נקרא גם ממוצע חזקות, או ממוצע הולדר על שם המתמטיקאי אוטו הולדר[1]), הוא משפחה של ממוצעים אשר מכלילה את הממוצעים הפיתגוריים (ממוצע חשבוני, ממוצע הנדסי וממוצע הרמוני) וכן ממוצעים נוספים כגון שורש ממוצע הריבועים.

הגדרה מתמטית

עריכה

בהינתן מספר טבעי  , אוסף מספרים חיוביים   ומספר ממשי  , הממוצע המוכלל של   מדרגה   מוגדר להיות:[2]

 

באופן דומה, בהינתן משקולות  , הממוצע המשוקלל של   מדרגה   עם המשקולות   מוגדר להיות:

 

שתי ההגדרות מתלכדות עבור המשקולות האחידות  

תכונות

עריכה

הממוצע המוכלל מקיים את התכונות הבאות:[2]

 • חסימות - עבור כל   מתקיים  . כלומר, הממוצע המוכלל חסום בין האיבר המינימלי למקסימלי ב- .
 • סימטריות - עבור כל   ו-  תמורה כלשהי, מתקיים כי  . כלומר, הפונקציה   סימטרית לסדר איברים.
 • הומוגניות - עבור כל   ו-  כלשהו, ניתן להוכיח כי  . כלומר,   היא פונקציה הומוגנית.
 • ערך בשוויון איברים - עבור   מתקיים כי  . כלומר, הממוצע של איברים זהים הוא האיבר עצמו.
 • מונוטוניות באיברים - עבור   ו-  כך ש-  לכל  , מתקיים כי  . כלומר, הממוצע עולה כאשר הערכים עולים.
 • מונוטוניות לפי   - עבור   כלשהו ו-  מתקיים כי  . כלומר, הממוצע עולה ככל שהדרגה שלו עולה. זוהי גרסה כללית של אי שוויון הממוצעים.
 • קיבוציות - עבור  ,   ו-  לכל  , מתקיים  . כלומר, ניתן לחשב את הממוצע המוכלל בשלבים על-ידי שימוש בקיבוץ איברים לקבוצות שוות גודל.
 • רציפות לפי ערכים - עבור   כלשהו מתקיים כי  . כלומר, הפונקציה   רציפה ב-  ממדים.
 • רציפות לפי   - עבור   ו-  כלשהם מתקיים כי  . כלומר, הממוצע המוכלל רציף לפי הפרמטר  .

כלל התכונות (למעט סימטריות) נכונות גם עבור המקרה המשוקלל.

מקרים פרטיים

עריכה

p שואף לאינסוף

עריכה

ניתן להוכיח כי  . כלומר, הממוצע המוכלל שואף לערך המקסימלי ככל ש-  שואף לאינסוף. על כן נהוג להגדיר  .

הוכחה

עריכה

מניחים בלי הגבלת הכלליות כי  . מסמנים:

 

מבצעים את פונקציית הלוגריתם על שני הסעיפים ומשתמשים בכלל לופיטל כדי לקבל:

 

על ידי הפעלת פונקציית האקפוננט על שני הסעיפים מקבלים:

 

מש"ל.

במקרה שבו   מתקבל כי:

 

זהו שורש ממוצע הריבועים.

במקרה שבו   מתקבל כי:

 

זהו הממוצע החשבוני.

על אף שהממוצע המוכלל אינו מוגדר עבור  , ניתן להוכיח כי  , וזה הממוצע ההנדסי. על כן, טבעי להגדיר את הממוצע המוכלל ב-  להיות הממוצע ההנדסי.

הוכחה

עריכה

מסמנים:

 

מבצעים את פונקציית הלוגריתם על שני הסעיפים ומשתמשים בכלל לופיטל כדי לקבל:

 

על ידי הפעלת פונקציית האקפוננט על שני הסעיפים מקבלים:

 

במקרה שבו   מתקבל כי:

 

זהו הממוצע ההרמוני.

p שואף למינוס אינסוף

עריכה

ניתן להוכיח כי  . כלומר, הממוצע המוכלל שואף לערך המינימלי ככל ש-  שואף למינוס אינסוף. על כן נהוג להגדיר  .

הוכחה

עריכה

ניתן להראות כי:

 

מש"ל.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ Eric W. Weisstein, Power Mean, mathworld.wolfram.com (באנגלית)
 2. ^ 1 2 P. S. Bullen, Handbook of Means and Their Inequalities, Springer Science & Business Media, 2013-04-17, ISBN 978-94-017-0399-4. (באנגלית)