משפחת אלרונד

משפחת-אלרונד היא שם של משפחה מיוחסת ובדיונית מן הלגנדריום של ג'ון רונלד רעואל טולקין (הסילמריליון, שר הטבעות). אלרונד אבי המשפחה מכונה 'האדון אלרונד' חצי-אלף. מאחר שבדמם זורם דם של אלפים ובני אדם, ניתנה לבני המשפחה הזכות לבחור לאיזה גזע הם ישתייכו בעולם ומעבר לו.

אלרונד - בגילומו של הוגו ויבינג, בסרטי "שר הטבעות" של פיטר ג'קסון

אבות המשפחה

עריכה

אארנדיל, אבי אלרונד

עריכה

בתחילת העידן הראשון, היו רק שלושה עמים של בני-אדם שנדדו למערב הארץ התיכונה, ופגשו באלפים וחיו ביניהם בשלום, כשרים ומצביאים תחת מלכויות האלפים. שלושת העמים ההם היו: בית באור (Beor), בית הלת (Haleth) ובית הדור (Hador).

הואור (Huor) מבית הדור, וריאן (Rian) מבית באור, נישאו, והולידו את טואור (Tuor). בתו היחידה של טורגון, בן פינגלופין מלך גונדלין, הנסיכה ידריל קלברינדל (Idril Celebrindal), התאהבה בטואור. מנישואיהם נולד אארנדיל ("ידיד-הים") (Earendil) חצי-אלף, שלימים נעשה ספן נודע.

אלווינג, אם אלרונד

עריכה

ברן היה צאצא מבית באור, דור שביעי, ביער דוריאת, פגש ברן בנסיכה לותין (Luthien), בתם של תינגול ומליין, השניים התאהבו, ולאחר מאורעות גדולים ששינו את פני הארץ התיכונה, נישאו. מנישואיהם נולד דיור, דיור נישא לעלפית בשם נימלות, שהייתה קרובת-משפחה של תינגול. מנישואיהם נולדו שלושה ילדים: הבנים אלורד (Elured) ואלורין (Elurin), והבת אלווינג (Elwing).אלווינג פגשה באארנדיל, והם החליטו להתחתן.

לאארנדיל ואלווינג נולדו תאומים - אלרונד (Elrond) ואלרוס (Elros, אארנדיל ואלווינג הפליגו בסוף העידן הראשון אל ולינור, לבקש מחילה מן הולאר, שיסלחו לעלפי-הנולדור שמרדו בהם, ושיעזרו לבני-האדם ושאר שוכני הארץ התיכונה במלחמתם במורגות, הולאר שנענו לקריאה, דרשו שבשלב זה, כל חצי-האלפים יכריעו על איזה גזע ברצונם להמנות, אלווינג בחרה להימנות עם האלפים, ואארנדיל בחר גם הוא כך בעקבותיה, ושניהם נשארו לעד מחוץ לארץ התיכונה.

אלרוס, תאום אלרונד

עריכה

גם בניהם של אארנדיל ואלווינג התמודדו עם אותה בעיה, מאחר שגם הם חצי- עלפים. אלרוס בחר להימנות עם בני-האדם, והוא זה שייסד את שושלת אנשי-המערב, הנומנוריםדונדאין, Dunedain), שהיה איחוד של שלושת הבתים של בני-אדם שהיו רעי העלפים (שלושת העמים המוזכרים למעלה); ממלכתם נומנור שבצורת כוכב, שכנה בין הארץ התיכונה לממלכה הברוכה (שאליה נאסר עליהם להיכנס). הממלכה ניתנה להם כמתנה מהולאר על שהאדין עזרו להם במלחמה הגדולה. אלרוס חי 500 שנים, ומתוכם מלך במשך יותר מ-400. אלנדיל ושני בניו- אנריון ואיסילדור; מיסדי הממלכות: ארנור, וגונדור הם מצאצאי אלרוס.

אלרונד

עריכה
  ערך מורחב – אלרונד

אלרונד בחר להימנות עם האלפים, ועל-כך זכה לחיי אלמוות, ברבות הימים הוא נעשה לשר גדול בקרב האלפים. עוד בעידן השני הוא חי תקופה ארוכה במחוז לינדון, האזור המערבי ביותר בארץ התיכונה, לצד גיל גלד (Gil-Galad), המלך העליון של האלפים ולצד קירדן חרש-הספינות, שר הנמלים האפורים. במלחמת "הברית האחרונה", שבה לחמו האלפים ורעי-האלפים נגד צבאות סאורון, נהרג גיל-גלד, נושא "ויליה", האדירה מבין שלוש טבעות האלפים, בעקבות מותו של גיל-גלד נמסרה הטבעת לשמירה לאלרונד.

בשנת 1695 לעידן השני, לאחר יצירת טבעות הכוח, בגד סאורון באלפים, ביצירת הטבעת האחת, וניסה לגנוב את שלוש טבעות האלפים מקלברימבור שיצר אותן לבדו. אלרונד נשלח לארגיון (ממלכתו של קלברימבור), במצוות גיל גלד, במטרה לסייע לקלברימבור להתגונן נגד צבאו של סאורון, אך נכשל: לאחר שארגיון נכבשה סופית בשנת 1697 לעידן השלישי, וקלברימבור נהרג, נמלט אלרונד עם שארית חיל הנולדור וייסד איתם את ריוונדל, שהייתה לימים לאחד ממשכנות האלפים המרכזיים בארץ התיכונה, העיר הוקמה בעמק בצמוד להרי האובך, תושבי העמק היו בעיקר אלפים מסיעת הנולדור, ביניהם היו גלדור וגלורפינדל.

בית אלרונד

עריכה

בתחילת העידן השלישי נישא אלרונד לעלמה קלבריאן כסופת-השיער שנודעה ביופייה המרשים, נסיכת לות'לוריין, בתם היחידה של האדון קלבורן והגבירה גלדריאל. בני-הזוג, אלרונד וקלבריאן, הביאו לעולם שלושה ילדים: אלדן (Eladan), שפשר שמו "עלף-אדם"; אלרוהיר (Elrohir), שפשר שמו "עלף-אביר"; ועלמת העלפים ארוון, שפשר שמה "עלמת המלכות". אלדן ואלרוהיר היו תאומים זהים לחלוטין, ועל ארוון מסופר כי היא נולדה בצלם לותין, שמחלציה באה.

קלבריאן

עריכה

קלבריאן כמעט ולא מוזכרת בסיפורים, מאחר שהיא חוותה טרגדיה גדולה, אשר גרמה לה לעזוב את הארץ התיכונה במהרה. היא נהגה לבקר בלות'לוריין מדי פעם לבקר את משפחתה שם, ובאחת הפעמים בעת שחצתה את הרי האובך, התנפלה עליה חבורת אורקים, ירתה בה חץ-תרעלה ולקחה אותה בשבי, אלדן ואלרוהיר, שני בניה, מצאו את חבורת האורקים, והצילו את אמם, אומנם הצליחו לרפא אותה מפצע התרעלה, אבל קלבריאן לא נרפאה לגמרי, היא איבדה את כל חדוות החיים בארץ התיכונה, לכן החליטה להיפרד ממשפחתה ויצאה אל הנמלים האפורים, לעלות על אונייה היוצאת אל ולינור. קלבריאן יצאה למערב, והמתינה שם עד לבואם של שאר בני-משפחתה.

ארוון

עריכה
  ערך מורחב – ארוון

ארוון התאהבה בארגורן בן ארתורן, יורש איסילדור, כתוצאה מכך, נאלצה לוותר על האלמוות, והייתה למלכת גונדור. לה ולארגורן נולד בן אחד (אלדריון, Eldarion, שפשרו "נצר גזע האלפים") ומספר בנות. היא נפרדה מכל משפחתה שעזבו לארצות האלמוות, ארוון מתה, זמן קצר לאחר מות בעלה, בארץ לותלורין הנטושה.

אלדן ואלרוהיר

עריכה

בעקבות הטרגדיה שקרתה לאמם, גברה שנאתם לאורקים . הם היו מבין האחרונים שעזבו את ארץ ריבנדל, אפילו מספר שנים לאחר שאביהם אלרונד כבר עזב את הארץ התיכונה. משוער שגם הם נאלצו להתמודד עם הבחירה האכזרית שנכפתה על משפחתם, לרוב משערים שהם בחרו בגורל האלדר, ולכן זכו לחיי אלמוות, ועזבו לאחר-מכן את הארץ התיכונה ואת אחותם, אל ולינור.

עץ משפחה

עריכה
אינדיס
 
 
 
 
 
 
פינווה
 
 
 
 
 
 
 
מיריאל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אארון אלקוולונדה
 
פינרפיןפינגולפיןפאנור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איגנור
 
אנגרוד
 
אורודרת
 
פינרוד
 
אאול
 
ארד'ל
 
טורגון
 
פינגון
 
 
מייד'רוס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פינדוילסמיגליןטואור
 
אידריל קלברינדל
 
גיל גלד
 
 
מגלור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גלדריאל
 
קלבורןאלוינג
 
אארנדילקלגורם
 
 
קרנתיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קלבריאן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אלרונד
 
אלרוסאמרוד
 
 
אמרס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ארוון
 
אראגורןקורופין
 
 
 
 
 
 
אלאדריוןקלברימבור