משפט קנטור-בנדיקסון

משפט קנטור-בנדיקסון הוא משפט מתמטי הקובע שכל קבוצה סגורה בישר הממשי היא איחוד זר של קבוצה מושלמת וקבוצה בת-מנייה.

המשפט התקבל במסגרת ניסיונותיו של גאורג קנטור להוכיח את השערת הרצף. מהמשפט נובע שכל קבוצה סגורה של ממשיים היא בת-מנייה או מעוצמת הרצף.

ניסוח פורמליעריכה

קבוצה   היא קבוצה מושלמת אם היא הקבוצה הנגזרת של עצמה. בנוסח שקול,   מושלמת אם ורק אם היא סגורה ואין לה נקודות מבודדות.

משפט קנטור-בנדיקסון. לכל   סגורה קיימת   מושלמת ו-  בת-מנייה, כך ש-  ו- .

הוכחהעריכה

ההוכחה המקורית של המשפט עושה שימוש בדרגת קנטור-בנדיקסון של הקבוצה. אם   קבוצה סגורה בישר שדרגתה   אז   קבוצה מושלמת. מכך שהישר הוא מרחב מנייה שנייה נובע ש-  בת-מנייה. נציג כאן הוכחה אלמנטרית יותר.

תהי   סגורה. נתייחס ל-  כמרחב טופולוגי עם הטופולוגיה המושרית מהישר. נקודת עיבוי של   היא נקודה שכל סביבה שלה (ב- ) אינה בת-מנייה. תהי   קבוצת נקודות העיבוי של  .

נוכיח כי   בת-מנייה.   הוא בסיס בן-מנייה של  . תהי   קבוצת כל איברי   שהן קבוצות בנות-מנייה.

כל   אינה נקודת עיבוי, כי   סביבה בת-מנייה, ולכן  . מצד שני, לכל   יש סביבה בת-מנייה, המכילה תת-סביבה בסיסית כלשהי שהיא בת-מנייה, ולכן  . מכאן ש-  בת-מנייה כאיחוד בן-מנייה של קבוצות בנות-מנייה.

נוכיח כי ל-  אין נקודות מבודדות. תהי   ותהי   סביבה שלה. מכיוון ש-  נקודת עיבוי   אינה בת-מנייה.   בת-מנייה ולכן   מכילה אינסוף נקודות. אולם  , ולכן   מכילה אינסוף נקודות של  , כלומר   לא מבודדת ב- .

כדי להוכיח ש-  מושלמת נותר להוכיח כי היא סגורה ב- .   סגורה ב-  כי   פתוחה ב-  כאיחוד של קבוצות פתוחות. לפי הגדרת הטופולוגיה המושרית קיימת   סגורה ב-  כך ש- . לכן   סגורה בישר כחיתוך של קבוצות סגורות.

הקשר להשערת הרצףעריכה

כל קבוצה מושלמת היא ריקה או מעוצמת הרצף. לכן ממשפט קנטור-בנדיקסון נובע שכל קבוצה סגורה היא בת-מנייה (במקרה  ) או מעוצמת הרצף. כל קבוצה פתוחה לא ריקה מכילה גם היא קבוצה מושלמת לא ריקה (כי היא מכילה קטע סגור שהוא מושלם). קנטור קיווה להוכיח שכל קבוצה שאינה בת-מנייה מכילה קבוצה מושלמת ובכך להוכיח את השערת הרצף. אם מניחים את אקסיומת הבחירה, טענה זו אינה נכונה וניתן לבנות בלכסון דוגמה נגדית.