משתמש:מבני הנביאים/טיוטה חול

Bucket in the sand.svg
דף זה אינו ערך אנציקלופדי
דף זה הוא טיוטה של מבני הנביאים.

כללי פסיקת הלכה במחלוקת חז"לעריכה

כמובן שכללים אלו תקפים רק כאשר לא נאמר בתלמוד במפורש הלכה כמי בית שמאי בית הלל

תנאיםעריכה

 • רבי יהושע ורבי אליעזר הלכה כרבי יהושע
 • רבי יהושע רבן גמליאל הלכה כרבן גמליאל
 • רבי עקיבא ורבי אליעזר הלכה כרבי עקיבא
 • הלכה כרבי עקיבא מחברו אבל לא מחבריו
 • הלכה כרבי מאיר בגזרותיו (אבל לא בקנסותיו). אולם במחלוקות בהלכה לא פסקו כמותו כייון שלא ירדו לסוף דעתו
 • הלכה כרבי יוסי בכל מקום כיוון שמנמק את דבריו
 • הלכה כרבי אליעזר בן יעקב בכל מקום כיוון שמשנתו "קב ונקי"
 • הלכה כרבי יהודה בעירובין אבל לא במחיצות
 • רבי יהודה ורבי נחמיה הלכה כרבי נחמיה
 • רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי שמעון
 • הלכה כרבי שמעון בדיני מוקצה
 • בכל מקום במשנה הלכה כרבן גמליאל חוץ מ: ערב [1] וצידן[2] וראיה אחרונה[3] [4]
 • הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו (ואף לא מאביו)
 • רבי אליעזר בן רבי שמעון ורבי הלכה כרבי, אך כאשר הוא מוסר זאת בשם אביו רשב"י הלכה כמותו

אמוראיםעריכה

מעשה ירידת אברהם לגרר הוא סיפור מקראי המסופר בפרשת וירא שבספר בראשית, שבו אברהם יורד דרומה לנגב לארץ גרר ושם נלקחת שרה לאבימלך מלך גרר, כאשר באותו לילה אלוהים מתגלה לאבימלך וגוער בו על לקיחת שרה

 1. ^ משנה בבא בתרא י ז
 2. ^ גיטין ז ה
 3. ^ סנהדרין ג ח
 4. ^ ירושלמי בבא בתרא י וחוץ מטריפות ונגעים ואהלות שכל הכללים הללו הם רק לדינים רגלים