היום בו נולדת, הוא היום בו החליט הקב"ה, שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיך...

מיוחס לבעל שם טוב

ולעומת זאת:

היום בו פרשתי מויקיפדיה, הוא היום בו החליט הקב"ה, שויקיפדיה יכולה להתקיים בלעדי, ולי יש שליחות אחרת בעולם...

הערה: אני לא פורש בטריקת דלת ועזיבה מוחלטת. אני עדיין אוהב את האתר הנפלא הזה על כל מגרעותיו... אבקר כאן מפעם לפעם, ואולי אעשה בו גם מספר דברים חשובים לאנושות. אבל מעריכה אגרסיבית בקשת רחבה של נושאים כמו שעשיתי בעבר, חדלתי.