אין להתעלל בכלבים! זה לא מוסרי ולא חוקי!
אין להתעלל בכלבים! זה לא מוסרי ולא חוקי!


שטריקי בוי. אני אגודה לאוהבי כלבים של אדם אחד.