תיבות משתמש
משתמש זה מנטר שינויים בוויקיפדיה העברית, וכך דואג לאמינותו של המידע המופיע בה. (אימות)
משתמש זה אינו שולח הודעות תוקפניות סתם, ומגדיר את עצמו כוויקיפד ידידותי.
משתמש זה מצר על החוסר בזמן פנוי שאינו מאפשר לו לקרוא ולתרום בוויקיפדיה כפי שהיה רוצה.
משתמש זה מכיר בכך שכתיבה בוויקיפדיה היא סוג של אסקפיזם, אבל זה לא מפריע לו


משתמש זה תוהה האם אגנוסטיקנים קיימים בכלל.
משתמש זה נהנה לפרדקס פרדוקסים בזמנו הפנוי
משתמש זה מתנגד לעישון על כל צורותיו
משתמש זה שוחר שלום


הנני סובייקטיבי, אך כשאני מודע לסובייקטיביות שלי הריני כבר אובייקטיבי, כי אין לי היומרה להגיד את האמת האבסולוטיתערכים שכתבתיעריכה

אזכורים שלי בתקשורתעריכה

על סדר היום
הקטגוריה קטגוריה:ויקיפדיה - מועמדים לערך מומלץ לא נמצאה
ויקיפדיה: ערכים לפיצול(קט' אחת, 15 דפים)


קישורים חשוביםעריכה