משהו עלי
nl Deze gebruiker spreekt Nederlands als moedertaal.
משתמש זה הוא אב מאושר
משתמש זה ציווה כי לאחר מותו
ייתרמו איבריו להשתלה. (מי עוד תורם?)