Sunset in Bat Yam, Israel 2011.jpg אני בחופשת ויקי עד ל־הודעה חדשה
 עקב עיסוקים רבים הגוזלים את זמני, אך משתדל לבקר כאן מפעם לפעם ניתן ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני
נא לא לערוך דף זה!

לשיחה איתי עיברו לדף השיחה שלי.

הקישורים שלי:

משימות תחזוקה
ערכים חדשים
שינויים אנונימיים
מעקב - חזי
רשימת המעקב המלאה

LanguageHe.php
מיוחד:Allmessages
Wikimedia News
DB Download

שאילתת SQL

קצרמרים ישנים

ארגז החול שלי

ערכים שתרמתי להם תרומה משמעותית בעיני:

בנוסף תרגמתי לעברית את כל דפי הסטטיסטיקה של ויקיפדיה.


(המשך יבוא, כשיהיה לי יותר זמן פנוי...)