משתמש:Ronam20/מדיניות אזכור עתירות שנדחו

דף זה אינו דף מדיניות רשמי, זוהי רק טיוטה
כדי לדון ולהגיע להסכמות, יש לפנות לדף השיחה.

המטרה: המטרה: לקבוע מדיניות אחידה בנוגע לאזכור עתירות משפטיות בהן לא ניתן סעד, אשר עסקו במינויים, תגמולים ומחוות שהוענקו לנשואי הערך.

ההחלטה שתתקבל תיושם על כל מקרה פרטי ותבטל הצבעות קודמות אם הן עומדות בסתירה לה.

הבהרה:

 • המדיניות אינה מתייחסת לתביעות משפטיות פליליות או אזרחיות שאינן נוגעות למינויים או פרסים ואותות כבוד וכדומה.
 • המדיניות אינה כוללת עתירות שהתקבלו.
 • המדיניות אינה כוללת עתירות שגרמו לעיכוב או לדחייה של המינוי או של הענקת הפרס.

סעיף 1

האם לאזכר עתירה שנדחתה

 • אפשרות א - לאזכר עתירה שנדחתה
 • אפשרות ב - לא לאזכר עתירה שנדחתה
 • אפשרות ג - לא לקבוע מדיניות

סעיף 2

והיה אם יוחלט לאזכר את העתירה (בסעיף 1א או באופן פרטני במקרה שלא תתקבל מדיניות בסעיף 1):
האם לאזכר את הנימוקים להגשת העתירה ולדחייתה

 • אפשרות א - לאזכר את הנימוקים לעתירה ולדחייתה
 • אפשרות ב - לא לאזכר את הנימוקים לעתירה ולדחייתה
 • אפשרות ג - לא לקבוע מדיניות

סעיף 3

והיה אם יוחלט לאזכר את נימוקי העתירה ודחייתה (בסעיף 2א או באופן פרטני במקרה שלא תתקבל מדיניות בסעיף 2):
האם לאזכר הערות ביקורתיות מתוך פסק הדין שאין להן משמעות אופרטיבית

לדוגמה האם להזכיר את ההערכה המוסרית של השופטים ואת תחושותיהם כלפי מושא הערך, כדוגמת "אמירותיו של פלוני צורמות ומעליבות, אבל...", "מוטב היה לולא נאמרו הדברים, ומכל מקום...", "דבריו של פלוני ראויים להערכה ולכבוד", "חרף הקושי המסוים שבהחלטת הוועדה להעניק את הפרס לאדם שלשונו פוגענית ומשתלחת..." וכדומה.

 • אפשרות א - לאזכר
 • אפשרות ב - לא לאזכר
 • אפשרות ג - לא לקבוע מדיניות

אופן ההצבעה

ההצבעה תיעשה על כל סעיף בנפרד, בכל אחד מהם על פי שיטת שולצה.

חתימותעריכה

 1. Ronam20 - שיחה 21:43, 30 במאי 2020 (IDT)
 2. בברכה, גנדלף - 22:50, 30/05/20
 3. הארי פוטר 73 - שיחה - הטילדה הרביעית - מיזם העיטור השבועי 18:21, 2 ביוני 2020 (IDT)
 4. 90Desertboy - יום נעים - שיחה 20:44, 3 ביוני 2020 (IDT)

דיוןעריכה

- הועבר לדף שיחת משתמש:Ronam20/מדיניות אזכור עתירות שנדחו. נרכז דיונים בדף השיחה Ronam20 - שיחה 19:49, 21 במאי 2020 (IDT)