נוסחת אוילר

רשימת ערכים

לאונרד אוילר היה מתמטיקאי שווייצרי דגול, ומספר נוסחאות נקראות על שמו.

האם התכוונתם ל...

ראו גם: