ניסן טלושקין

הרב ניסן טלושקין
תמונה זו מוצגת בוויקיפדיה בשימוש הוגן.
נשמח להחליפה בתמונה חופשית.

הרב ניסן טלושקיןאנגלית: Nissan Telushkin; תרמ"א, 1881, בוברויסק - כ' באדר ב' ה'תש"ל, 28 במרץ 1970) היה רב בלארוסי-אמריקאי, רבן של דוקור ופוחוביץ, ומגדולי הרבנים האורתודוקסים בארצות הברית. ספרו המפורסם הוא "טהרת המים", אנציקלופדיה לענייני מקוואות.

בארצות הברית כיהן בתפקידים רבים, בין היתר היה מראשי "ועד הרבנים דניו יורק רבתי" (Rabbinical Board of Greater New York) ו"אגודת הרבנים", יו"ר הכבוד של אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית וקנדה (תרצ"ד-ה'ת"ש), יו"ר ועד החינוך של המזרחי, הרב המסמיך של "ישיבת רבינו יעקב יוסף", ועורך כתב העת "המסלה".

ביוגרפיהעריכה

נולד בבוברויסק לרב משה יצחק, משפחה חסידת חב"ד. למד בישיבת קארסון אצל רבי צבי הירש שלעז בישיבת סלוצק אצל רבי איסר זלמן מלצר ואצל רב העיר סלוצק, רבי יעקב דוד וילבסקי, הרידב"ז. בהמשך למד בהלוסק אצל רבי ברוך דב ליבוביץ. נישא לשרה פרומה (נפטרה תרצ"ו, 1935) בתו של הרב משה טשארני רב העיירה דוקור במחוז מינסק. בתרס"ב, לאחר פטירת חותנו, נסמך לרבנות בידי רבה של בוברויסק, רבי משה שמואל שפירא ורבי שמריה נח שניאורסון שהיה רב בבוברויסק ואדמו"ר של חסידי חב"ד-קאפוסט, והתמנה כרבה של דוקור במקום חותנו.

בין השנים תרס"ב-תרפ"א (1902-1921) כיהן ברבנות דוקור, הוא עסק בפעילות ציבורית ובימי ממשלת המעבר של קרנסקי, היה ממייסדי הסתדרות החרדים "אחדות", בקיץ תרע"ז נסע למוסקבה לוועידת רבנים ארצית שנערכה בבית הגביר הלמדן ר' רפאל גאץ, בראשות רבי חיים עוזר גרודזנסקי, כאחד משלושה נציגי רבני פלך מינסק, יחד עם רבי אברהם דוב כהנא שפירא ורבי ישעיה קרלינסקי. בקיץ תרפ"א נקרא לכהן כרבה של פוחוביץ, במקומו ובהמלצתו של הרב הקודם, רבי ישעיה קרלינסקי שנמלט מהעיר מאימת השלטונות הסובייטים, הוא שימש בתפקיד זה עד קיץ תרפ"ג.

בתרפ"ד, 1924, היגר לארצות הברית, והתגורר בברוקלין, ניו יורק. בניו יורק היה רב פעיל בארגוני הרבנים השונים, ופוסק הלכה. הוא היה מומחה לענייני מקוואות טהרה[1], וספרו "טהרת מים" העוסק בהלכות מקוואות נדפס בחמש מהדורות ומצוטט רבות בספרות ההלכתית המעשית העוסקת בתחום זה. הוא היה עורכו של הירחון "המסלה" בין השנים תרצ"ו-ה'תש"ז (1935-1947)[2], ובשנות ה-50 היה חבר מערכת כתב העת "אור המזרח", של המזרחי בארצות הברית.

הוא נפטר כ' באדר ב' ה'תש"ל, 28 במרץ 1970, ונקבר בניו יורק. בצוואתו כתב שאינו יכול להכריע אם להעדיף קבורה בארץ ישראל, או בקרבת מקום מנוחתו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש שנקבר בארצות הברית, ולכן מותיר את ההחלטה לחתנו של האחרון, האדמו"ר מליובאוויטש. מאחר שקנה בחייו חלקת קבר בסמוך לקברו של הריי"צ, הורה הרבי מליובאוויטש לקבור את הרב טלושקין בחלקת קבר זו.

משפחתועריכה

בתו חיה נישאה לד"ר חנוך מנוח לבנון ביאליק, מחבר "גמרא מבוארת"[3]. חתנו נפטר בחייו בתשרי תשכ"ג, 1962, והוא השתתף בהדפסת כתביו.

בנו שלמה טלושקין היה פעיל ציבורי, ומסר שיעורי הלכה בבית הכנסת "ישיבה" בפלטבוש. נישא להלן ונפטר בג' בטבת תשמ"ח. בנם הוא הסופר יוסף טלושקין (אנ').

ממאמריועריכה

 • מיני פירות שדיניהם מיוחדים, אור המזרח, שנה א גיליון ג, אלול תשי"ד
 • הנימוק המוסרי שבמצוות התלויות בארץ, אור המזרח, שנה ב גיליון ב, ניסן תשט"ו, עמ' 12–15
 • ניתוח שיש בתוצאותיו חשש איסור (בעניין ניתוח בלוטת הערמונית), הפרדס, שנה כט גיליון ח, אייר תשט"ו, עמ' 26–30
 • בכה בכו להולך, אור המזרח שנה ב, אלול תשט"ו
 • ענייני הפקר בשמיטה, אור המזרח, שנה ו גיליון ב, ניסן תשי"ט, עמ' 10–13
 • שיעור בכוס של ברכה, אם מעכב. אור המזרח, שנה ז גיליון ג-ד, תמוז-אלול תש"ך, עמ' 13–15
 • רשות האדם על עצמו, אור המזרח, שנה ח גיליון ג, ניסן תשכ"א, עמ' 20–24
 • אדמו"ר הזקן בעל השולחן ערוך והתניא, אור המזרח, ניסן תשכ"ג
 • אחריות של צדקה, ספר יובל לישראל אלפנביין, ירושלים תשכ"ג, עמ' קיא–קיד
 • הולכת מת מחו"ל לארץ ישראל, אור המזרח, שנה יד, אלול תשכ"ה
 • חלוצה שאיבדה שטר חליצתה, הפרדס, שנה מ גיליון ז, ניסן תשכ"ו, עמ' 8–11
 • זכרונות על הרב קוק, אור המזרח, שנה טו, ניסן תשכ"ו
 • מעשה ומחשבה במצוות והלכות התורה, אור המזרח, שנה טז, תשכ"ז, עמ' 87–92
 • 'מחשבה' בדיני תורה, "שילה": לכבודם של רבי שלמה יהודה ליב ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן: תשמ"ג, עמ' ריב-ריז

לקריאה נוספתעריכה

 • חיים קרלינסקי, הרב רבי ניסן טלושקין ז"ל: זכרונות ושרטוטים לדמותו, שנה בשנה, תשל"ב, עמ' 410–414
 • ישראל שורין, רבי ניסן טלושקין, בתוך: מורי האומה- ב, אפרת תש"ס, עמ' 141–145

קישורים חיצונייםעריכה

ספריו

הערות שולייםעריכה

 1. ^ ראו למשל התכתבותו בעניינים אלו עם רבי אריה ליב מאלין, חידושי רבי אריה לייב, בני ברק תשמ"ב, סימנים עג-עד.
 2. ^ בסוף שנת קיומו האחרון של הירחון, ערך אותו הרב חיים קרלינסקי. על קורות הירחון ופעילותו של הרב טלושקין בו, ראו: יצחק לוין, אוצר כתבי עת תורניים, ניו יורק, תש"מ, 186–190.
 3. ^ חנוך מנוח לבנון ביאליק, ‏גמרא מבוארת - המפקיד, ניו יורק, תשכ"ה, באתר HebrewBooks. ראו עליו: י. נ. אדלר, ד"ר מנוח ל. ביאליק ז"ל, אור המזרח, שנה יא גיליון ג-ד, ניו יורק, ניסן ה'תשכ"ג.