נכנס אחרון יוצא ראשון

נכנס אחרון יוצא ראשון (בקיצור נאי"ר; באנגלית LIFO) הוא מונח המשמש בתחום מדעי המחשב, בתחום החשבונאות ובתחום יחסי העבודה.

במחסנית הפריט העליון ביותר, אשר הוסף אחרון, הוא גם הראשון שמוצא מהמחסנית. לפיכך, מחסנית פועלת בשיטת נאי"ר.

מדעי המחשבעריכה

בתחום מדעי המחשב ותורת התורים, נאי"ר מתייחס לצורה שבה פריטי מידע מאוחסנים בבסיס נתונים ולצורת הטיפול בפריטי מידע אלו. פריט מידע אשר הוכנס אחרון למסד נתונים הוא הראשון שיצא ממנו. דוגמה למנגנון הפועל בצורה זו היא מחסנית (stack) של כלי נשק, בה הכדור האחרון שהוכנס למחסנית, הוא גם הכדור הראשון שנורה מכלי הנשק. מחסנית היא גם שמו של המונח המתאר מנגנון זה.

דוגמה נוספת להמחשת דרך הפעולה של נאי"ר היא מעלית צפופה. לאחר שהמעלית מגיעה ליעדה, הראשונים לצאת ממנה הם האחרונים שנכנסו אליה קודם לכן.

חשבונאותעריכה

בתחום החשבונאות, נאי"ר היא שיטה חשבונאית לספירת המלאי ולקביעת ערכו. על פי שיטה זו, החברה רושמת בספריה את היחידות האחרונות שנרכשו כיחידות הראשונות שנמכרו.

הואיל ומחירים עולים באופן כללי עם הזמן, שיטה זו רושמת קודם את המכירות של המלאי היקר ביותר ועל ידי כך מקטינה את היטלי המס. אולם, שיטה זו מבטאת רק לעיתים נדירות את ההיבט המסחרי כיום (מקרה שבו תבואה מוספת ומוצאת מראש הערימה הוא לרוב מקרה מבודד) ולכן הוצאה מחוץ לחוק תחת עקרונות חשבונאיים מקובלים בבריטניה והוועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונאות. ניתן להשתמש באומדן נאי"ר במסגרת עקרונות חשבונאיים מקובלים בארצות הברית ואכן ישנן חברות המשתמשות בשיטה זו כדי לחסוך בהוצאות מיסים.

שיטת נאי"ר Lifo נוטה לדחות את ההכרה ברווח נקי לתקופות מאוחרות יותר, דבר הגורם לחיסכון זמני בהוצאות מיסים ולתזרים מזומנים גבוה יותר. עקב כך, על חברות לקבל אישור מיוחד מרשות מס ההכנסה של ארצות הברית על ידי מילוי טופס 970.

חיסול מלאי ישןעריכה

למרות היתרון בדחיית מיסים, ניהול מלאי בשיטת נאי"ר יכולה להוביל למצב שבו כאשר קיים מחסור במלאי חדש, המלאי הישן יותר נמכר. אם המחירים עלו, באמצעות אינפלציה לדוגמה, אזי למלאי הישן יהיה מחיר עלות נמוך יותר, ומכירתו תגרור הכרה ברווח נקי גבוה יותר ותשלום של מיסים גבוהים יותר. התוצאה היא ביטול יתרון דחיית המיסים, יתרון אשר עודד מלכתחילה את השימוש בשיטת ניהול מלאי זו. קיימות חברות שלהם מלאי רב וישן במחיר עלות נמוך מאוד. עבור חברות אלו, מכירה של המלאי הישן תביא לידם רווח נקי גדול במיוחד אך גם תשלומי מיסים גבוהים מאוד. מסיבה זו מס ההכנסה בישראל מחייב שימוש בשתי שיטות בלבד - נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) וממוצע משוקלל.

יחסי עבודהעריכה

כאשר מתעורר צורך בפיטורי צמצום במקומות עבודה מאורגנים, דרישה מקובלת של ארגון העובדים היא שהפיטורים ייעשו בשיטת "נכנס אחרון יוצא ראשון", כלומר שקודם כל יפוטרו העובדים החדשים, ורק לאחר מכן תגיע חרב הפיטורים אל העובדים הוותיקים.

במסורת היהודיתעריכה

רש"י בפירושו לפרשת מכירת הבכורה בספר בראשית מתאר שלידת עשיו לפני יעקב נובעת מעקרון נאי"ר:

יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו מן השנייה. צא ולמד משפופרת שפיה קצרה, תן לה שתי אבנים זו אחר זו, הנכנסת ראשונה תצא אחרונה והנכנסת אחרונה תצא ראשונה, נמצא עשו הנוצר באחרונה יצא ראשונה ויעקב שנוצר ראשונה יצא אחרון

רש"י, בראשית פרק כה פסוק כו

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה