נפתלי (פירושונים)

דף פירושונים

נפתלי הוא שם שמקורו בתנ"ך.

האם התכוונתם ל...

תנ"ך
מקומות
אישים
אחר

ראו גם