עבודה ברורה

מכון עבודה ברורה הוא מכון מחקר תורני ישראלי, העוסק בביאור דברי הגמרא ודברי הראשונים והאחרונים המפרשים אותה.

הלוגו של מכון עבודה ברורה

המכון שוכן בשכונת סנהדריה בירושלים.

המכון ופעולותיו עריכה

המכון נוסד בשנת ה'תשס"ג (2003) על ידי הרב יצחק מיטניק. הספרים הראשונים נכתבו על מסכת עבודה זרה. בהמשך חוברו כרכים על מסכתות נוספות וכן נערכו "קובצי מפרשים", שהם אספת המפרשים על פי סדר הדף. הספרים מיועדים גם ללומדים מתחילים וגם למתקדמים.

מבין הספרים שפרסם המכון:

עבודה ברורה על מסכתות עבודה זרה (ד' כרכים, ב' מהדורות), ערכין (ב' מהדורות), הוריות, תמורה (ב' כרכים), ברכות פרק ראשון, סוכה פרקים ג' - ה' (ג' כרכים), ראש השנה (ג' כרכים), נידה פרק ראשון ושני (ג' כרכים), כריתות (ג' כרכים), מכות, נדרים (פרק ראשון שני ושלישי, ב’ כרכים).

כן יצאו ספרי קובץ מפרשים על מסכת שבת סוגיא דחנוכה, מסכת שבת סוגיא דמתן תורה, על יומא (ג' כרכים), ר"ה (ב' כרכים) וע"ז (ג' כרכים).

 
תמונה של חלק מהספרים שבהוצאת מכון עבודה ברורה

קישורים חיצוניים עריכה