עבודה עונתית

(הופנה מהדף עבודות עונתיות)

עבודה עונתית היא עבודה שהצורך בה מתקיים רק בחלק מסוים וקבוע מהשנה, מדי שנה. תקופת הזמן בה נדרשת העבודה העונתית מכונה "העונה", ויתר השנה "מחוץ לעונה". המונח מזוהה ביותר עם הסקטור החקלאי (בו עונות השנה מכתיבות פעולות כקטיף), אך נפוץ מאוד גם בתחומי התיירות, החינוך והפנאי.

קטיף פירות על ידי צופים באנגליה, 1944. עבודת קיץ בעבודה עונתית.

עבודה עונתית היא גורם משמעותי בתופעה של הגירת עבודה, היות שלעיתים המקום בו העבודה נדרשת רחוק ממרכזי אוכלוסייה (למשל בפריפריה חקלאית). במקרים כאלה עוברים העובדים להתגורר למשך העונה בקרבת מקום העבודה, לעיתים במבני מגורים שנועדו במיוחד עבורם ועומדים ריקים מחוץ לעונה.

חלק מהעבודות העונתיות הן תגבור של כוח האדם בעבודה הרגילה, בהתאם לתנודות עונתיות קבועות בהיקף העבודה הנדרשת.

עובד עונתי עריכה

בכל האמור בעובדים עצמם, ישנם מספר מודלים של עבודה עונתית: עובדים אשר כל פרנסתם על העבודה העונתית ומחוץ לעונה אינם עובדים, עובדים אשר עוברים בין עבודות עונתיות במעיין "סבב", ועובדים אשר יש להם עבודה קבועה אך בעונה מוסיפים עליה. המונח "אבטלה עונתית" מתייחס בדרך כלל לעובדים שאינם עובדים מחוץ לעונה, על אף שתיתכן עבודה עונתית ששכרה מספיק למחיית העובדים לכל אורך השנה.

מעמד חוקי עריכה

עובד עונתי יכול להיות עצמאי או שכיר. שיטת ההעסקה יכולה להיות בקבלנות או על פי אחוזי משרה כמקובל בעבודות רגילות. ישנן מדינות בהן לעובדים עונתיים מעמד הדומה לעובד קבוע, והם אף זכאים לפיצויים במקרה של פיטורים. בישראל, למשל, זכאי עובד עונתי לפיצויי פיטורים אם עבד שתי עונות בשתי שנים רצופות, כשעונה נחשבת 60 יום לפחות במשך שלושה חודשים רצופים.[1]

עבודת קיץ עריכה

עבודת קיץ היא עבודה הנעשית בעיקר על ידי תלמידים וסטודנטים במהלך חופשת הקיץ. באופיין, חלק מעבודות הקיץ הן אכן עבודות עונתיות (למשל הדרכה בקייטנה) ומבחינת העובדים כל מטרת העבודה היא לייצר עבורם הכנסה, אך גישה נפוצה לעבודות קיץ מעדיפה עבודות בהם יוכלו (בעיקר סטודנטים) לצבור ניסיון מקצועי במהלך חופשתם, עת מתאפשר להם לעבוד בתנאים של משרה מלאה. לעבודות קיץ מעין אלה אין בהכרח אופי של עבודה עונתית (העונתיות בהן נובעת ממאפייני העובד ולא ממאפייני המשרה).

דוגמאות עריכה

 
אפיית מצות לקראת פסח

ראו גם עריכה

הערות שוליים עריכה