עדה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

עדות – דיווח על אירוע

אנתרופולוגיה

עדה (אנתרופולוגיה) – חלק אוכלוסייה בעל מאפיינים ייחודיים

שמות

ראו גם