עדר

התקבצות חיות

עדר הוא התקבצות חיות מאותו מין, חיות בר או חיות בית, תופעת העדר היא אף צורת התנהגות חייתית קיבוצית, המנוצלת לשליטה בחיות אלה בידי בני מין אחר, בני אדם או כלבים.

עדר של סוסים איסלנדים
עדרי הגנו הגדולים בסרנגטי.

המונח עדר נמצא בשימוש בדרך כלל ביחס ליונקים, ובמיוחד חברי קבוצת הפרסתנים, המפגינים בדרך כלל התנהגות זו. מונחים שונים נמצאים בשימוש לתיאור התנהגות של התקבצות מיני חיות אחרות, כך למשל התקבצות של טורפים מכונה להקה.

תופעת העדר בקרב חיותעריכה

כאשר חיות נקבצות בעדר הן נוטות להתנהג באופן דומה (כך למשל, כולן נעות באותו כיוון בזמן נתון), אף שהדבר אינו נובע מתכנון מוקדם, או מתאום מודע ביניהן. תחת זאת כל חיה בוחרת בהתנהגות המתאימה להתנהגות רוב העדר, ייתכן שהתנהגות זו היא בדרך של חיקוי, או שרוב החיות מגיבות לאותן נסיבות חיצוניות. התנהגות של עדר מנוגדת להתנהגות של התקבצות יחידים שבה לכל יחיד, או לקבוצות מובחנות בתוך ההתקבצות, תפקיד ייחודי. כך למשל, בני אדם רבים מתקבצים ביחידות צבאיות או קבוצות ספורט, המדגימות תיאום בין היחידים המרכיבים את הקבוצה. התנהגות דומה נמצאת אף בקרב בעלי חיים אחרים, כגון חרקים החיים במושבות, המתאמים את התנהגותם באמצעות פרומונים.

סיבת התקבצות בעלי חיים היא אחת משאלות היסוד בתחום הסוציוביולוגיה. ביחס לפרסתנים אוכלי עשב ההשערה היא שמנגנון ההישרדות מפני טורפים הוא שמוביל להעדפה של התקבצות בעדר, על פני חיים כיחידים. בחיי העדר קיימת פשרה כיוון שמחד בעל חיים טורף עשוי להסס מלתקוף עדר, אולם מאידך עדר בעלי חיים מהווה מטרה גדולה וקלה יותר לזיהוי לטורפים. עם זאת, החיים בעדר יוצרים פיזור של הסיכון - אף אם טורף מתקיף את העדר, הסיכון לכל בעל חיים יחיד בעדר ליפול קורבן לתקיפה הוא פחות מאשר במצב שבו בעל החיים מסתובב במרעה כבודד.

עדרי חיות ביתעריכה

חיות מבויותות מקובצות לעדר על ידי בני האדם המגדלים אותן כדי לאפשר גידול ושליטה נוחים יותר. התנהגותן בעדר עשויה להיות שונה מזו של עדר חיות בר מאותו מין, זאת כיוון שהרכב עדר חיות בית שונה מבחינת גיל החיות שבו, היחס בין הזוויגים, ועברן של החיות (המועד שבו החלו לחיות בעדר).

בעדרים מבויתים לפעמים נותנים בצווארה של בהמה אחת פעמון והיא מובילה את העדר כך שכל הבהמות מזהות את קול הפעמון ועוקבות אחרי הבהמה המובילה. בהמה כזו נקראת "משכוכית".

מקבילות אנושיותעריכה

יש העושים שימוש במונח "תופעת העדר", או "התנהגות עדר" אף ביחס לבני אנוש, לצורך תיאור בתחום הפסיכולוגיה החברתית. אולם קיימת מחלוקת באשר לנכונות השימוש במונחים אלה ולתפיסה שבבסיס השימוש בהם.

השימוש במונח "תופעת העדר" השתרש בתחום הכלכלה ההתנהגותית כדי לתאר קבוצות גדולות של משקיעים בשוק, או ספקולנטים, הנוטים להתנהג בהתאם לנטיות השוק. התנהגות זו נראית כהתנהגותו של עדר בעלי חיים, אולם יש חוקרים בתחום הכלכלה ההתנהגותית הטוענים כי מדובר בהחלטות המתקבלות בתהליך של ציפיות רציונליות, הרחוקות מהתנהגות עדר. מנגד, חוקרים אחרים מתארים התנהגות זו כתהליך לא רציונלי, כגון חיקוי, תגובות פחד והדבקה רגשית בתאוות בצע. על רקע התנהגות קיבוצית זו הכלכלנים מזהים משקיעים מנוגדים, המזהים את התנהגות העדר בשוק ופועלים באופן מודע בניגוד להתנהגות זו.

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא עדר בוויקישיתוף