עוף ירושלים

חברה ישראלית העוסקת בשחיטת עופות ושיווקם

עוף ירושלים היא חברה ישראלית העוסקת בשחיטת עופות ושיווקם.

משאית חלוקה של "עוף ירושלים"

היסטוריהעריכה

משחטת עוף ירושלים הוקמה בנובמבר 1964 בבית שמש[1] כשותפות של חברת תעשיות כפר (שהייתה בעצמה שותפות של מדינת ישראל והסוכנות היהודית) ושל האגודה לפיתוח ״פרוזדור ירושלים״ שהייתה בבעלות מושבי וקיבוצי האזור. בתחילה שווק כל תוצרתה בהיקף של כ-2.5 טון בירושלים, אולם עם התרחבות הייצור ל-6 טון ביום שהיווה כ-75% מכושר הייצור של המשחטה, לקראת סוף שנת 1965, שווק רק כשליש מתוצרתה בירושלים והשאר שווק באזור מישור החוף בו הושגו מחירים יותר טובים[2]. בשנת 1966 העבירה חברת תעשיות כפר את מניותיה בעוף ירושלים לאגודה לפיתוח פרוזדור ירושלים. במשחטה היו קווים לשחיטת תרנגולים וקו לשחיטת הודים וכן מפעל לעיבוד מוצרי בשר ומפעל לעיבוד פסולת עופות. בתחילת דרכה, תוצרתה שווקה באופן בלעדי על ידי תנובה[3].

בראשית שנות ה-80 של המאה ה-20 צבר עוף ירושלים הפסדים. המפעל היה מיושן ומשרד הבריאות דרש שיפורים בקווי השחיטה כתנאי להמשך קיום המשחטה. בשנים 1984–1985 הוחלט להרחיב את המפעל כדי להכין אותו למאה ה-21, בניגוד לדעת משרדי הממשלה אשר טענו שאין צורך בהרחבה וסירבו להעניק להרחבה הטבות של מפעל מאושר. מנהלי המשחטה הניחו שענף השחיטה יגדל באופן מהותי ושהכשר העדה החרדית הבלעדי למשחטת עוף ירושלים יאפשר להם למכור תוצרת רבה. בהקמת המפעל החדש הושקעו 11 מיליון דולר, והוא החל לפעול בשנת 1988[4]. במהרה הגיעה המשחטה לפירוק וכינוס נכסים, וביוני 1992 נרכשה עוף ירושלים על ידי תעמ"ת, אגודה-אחות של תנובה. בשלב זה במשחטה היה קו שחיטה של פטם בלבד ולא של הודו[5]. בשנת 1996 החליטה תנובה לסגור את המשחטה ושלחה מכתבי פיטורין ל-120 מעובדי המשחטה[6]. עם זאת, המשחטה המשיכה לפעול[7].

היום עוף ירושלים מהדרין בע"מ היא חברה פרטית המפעילה משחטה באזור תעשייה עטרות. החברה נחשבת לאחד השחקנים הראשיים בתחום שיווק עופות בכשרות מהדרין[8][9] וכן בייבוא בשר בקר ובשר כבש מחו"ל, ובנוסף, החברה עוסקת ביבוא ירקות קפואים[10]. בשנת 2008 נכרת הסכם בין עוף ירושלים ונטו מלינדה סחר על שיווק משותף של עופות בכשרות של הרב מחפוד[11]. בשנת 2009 רכשה חברת עוף ירושלים מבנה באזור תעשייה עטרות לצורך הרחבת המשחטה במקום[12].

בשנת 2011 הוקם מפעל לעיבוד מוצרי בשר במבנה חדש באזור התעשייה עטרות, בכשרויות מהדרין של בד"ץ שארית ישראל, בד"ץ הרב רובין ובד"ץ יורה דעה. בהמשך התחילו גם התאחדות קהילות החרדים לשחוט במקום.

בשנת 2012 הוקמה מדגרה בשותפות עם קיבוץ מענית. בראשית שנת 2015, החלה בשחיטה מיוחדת לחסידי חב"ד בהשגחתו של הרב מרדכי ביסטריצקי, רב קהילת חב"ד בצפת. המהלך הביא לקפיצת מדרגה בשיווק "שחיטת ליובאוויטש", ברחבי הארץ.

הערות שולייםעריכה