עיצורים משופתתים

קבוצת עיצורים

עיצורים מְשׂוּפְתָּתִים (labialized), הם עיצורים הנחתכים בשפתיים בנוסף לבסיס החיתוך הראשי שלהם כך שבעת הגיית העיצור מכווצות השפתיים. המשופתתים נפוצים בשפות הקווקזיות הצפון-מערביותצ'רקסית ואבחזית), ובשפות ממשפחת השפות אתבסקה שבצפון אמריקה.

באלפבית הפונטי הבינלאומי מסומנים העיצורים המשופתתים באמצעות רישום סימן w מוקטן [ʷ] לימין האות. לדוגמה: [kʷ] היא הגרסה המשופתתת של [k]. כדי לבטא את העיצור [kʷ], נדרש לבטא את הצלילים [k] ו-[w] בו-זמנית. באנגלית הצליל הקרוב לעיצור וילוני משופתת, סותם, אטום [kʷ] הוא q במילים Queen או Squirrel, אך במילים הללו ההגייה היא [kw] ושני העיצורים [k] ו-[w] אינם מבוטאים יחדיו.

עיצורים משופתתים

עריכה

עיצורים מקורבים

עריכה
 • עיצור וילוני משופתת, מקורב [w]
 • עיצור וילוני משופתת, מקורב, אטום [ʍ]
 • עיצור חכי משופתת, מקורב [ɥ]

עיצורים סותמים

עריכה
 • עיצור סדקי, סותם, אטום, משופתת [ʔʷ]
 • עיצור לועי, סותם, משופתת []
 • עיצור ענבלי, סותם, קולי, משופתת [ɢʷ]
 • עיצור ענבלי, סותם, אטום, משופתת []
 • עיצור וילוני, סותם, קולי, משופתת []
 • עיצור וילוני, סותם, אטום, משופתת []
 • עיצור מכתשי, סותם, קולי, משופתת []
 • עיצור מכתשי, סותם, אטום, משופתת []
 • עיצור דו-שפתי, סותם, קולי, משופתת []
 • עיצור דו-שפתי, סותם, אטום, משופתת []

עיצורים חוככים

עריכה
 • עיצור סדקי, חוכך, אטום, משופתת []
 • עיצור לועי, חוכך, קולי, משופתת [ʕʷ]
 • עיצור לועי, חוכך, אטום, משופתת [ħʷ]
 • עיצור ענבלי, חוכך, קולי, משופתת [ʁʷ]
 • עיצור ענבלי, חוכך, אטום, משופתת [χʷ]
 • עיצור וילוני, חוכך, קולי, משופתת [ɣʷ]
 • עיצור וילוני, חוכך, אטום, משופתת []
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך, קולי, משופתת [ʑʷ]
 • עיצור מכתשי-חכי, חוכך, אטום, משופתת [ɕʷ]
 • עיצור כפוף, חוכך, קולי, משופתת [ʐʷ]
 • עיצור כפוף, חוכך, אטום, משופתת [ʂʷ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך, קולי, משופתת [ʒʷ]
 • עיצור בתר-מכתשי, חוכך, אטום, משופתת [ʃʷ]
 • עיצור מכתשי, חוכך, קולי, משופתת []
 • עיצור מכתשי, חוכך, אטום, משופתת []
 • עיצור שיני, חוכך, קולי, משופתת [ðʷ]
 • עיצור שיני, חוכך, אטום, משופתת [θʷ]
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, קולי, משופתת []
 • עיצור שפתי-שיני, חוכך, אטום, משופתת []
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, קולי, משופתת [βʷ]
 • עיצור דו-שפתי, חוכך, אטום, משופתת [ɸʷ]

עיצורים חוככים צידיים

עריכה
 • עיצור מכתשי, חוכך צידי, אטום, משופתת [ɬʷ]

עיצורים מחוככים

עריכה
 • עיצור לועי, מחוכך, סותם, משופתת [Qħʷ]
 • עיצור ענבלי, מחוכך, קולי, משופתת [ɢʁʷ]
 • עיצור ענבלי, מחוכך, אטום, משופתת [qχʷ]
 • עיצור וילוני, מחוכך, אטום, משופתת [kxʷ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך, קולי, משופתת [ʤʷ]
 • עיצור בתר-מכתשי, מחוכך, אטום, משופתת [ʧʷ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך, קולי, משופתת [ʣʷ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך, אטום, משופתת [ʦʷ]