עיצורים מקורבים

עיצורים מקורבים הם עיצורים המופקים תוך יצירת ערוץ צר בו זורם האוויר ללא כל חיכוך בניגוד לעיצורים החוככים אך כאשר נהגים העיצורים המקורבים בהדגשה יכולה להיווצר מידה מסוימת של חיכוך. משפחת העיצורים המקורבים מחולקת לחצאי תנועות ועיצורים נזילים.

עיצורים קיצוניים עיצורים אחוריים עיצורים קדמיים עיצורים שפתיים
אפיגלוטי לועי ענבלי וילוני וילוני משופתת חכי חכי משופתת כפוף בתר-מכתשי מכתשי מוולן מכתשי שיני שפתי-שיני דו-שפתי
מקורב נזיל/חוכך־מקורב ʢ̞̊   ʢ̞ ʕ̞̊   ʕ̞ ʁ̞̊   ʁ̞ ɻ̊   ɻ ɹ̠̊   ɹ̠ ɹ̊   ɹ ð̞̊   ð̞ β̞̊   β̞
מקורב נזיל/חוכך־מקורב צדי ʟ̥   ʟ ʎ̊   ʎ ɭ̊   ɭ l̠̊   l̠ ɫ l̊   l l̪̊   l̪
חצאי תנועות ɰ̊   ɰ ʍ   w j̊   j ɥ̊   ɥ ʋ̥   ʋ


עיצורים מקורביםעריכה

חצאי תנועותעריכה

עיצורים מקורבים שיש להם זיקה לתנועה מסוימת ושבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מעל מרכז הלשון. חצאי תנועות חכיים מקבילים לתנועות קדמיות, חצאי תנועות בתר-חכיים מקבילים לתנועות מרכזיות, חצאי תנועות וילוניים מקבילים לתנועות אחוריות וחצאי תנועות שפתיים מקבילים לתנועות מעוגלות.

 • עיצור וילוני, מקורב [ɰ]
 • עיצור וילוני משופתת, מקורב [w]
 • עיצור חכי, מקורב [j]
 • עיצור חכי משופתת, מקורב [ɥ]
 • עיצור שפתי-שיני, מקורב [ʋ]

נזיליםעריכה

עיצורים מקורבים שאין להם זיקה לתנועה מסוימת ושלא משתייכים לחצאי התנועות.

מקורבים מרכזייםעריכה

עיצורים נזילים שבמהלך זרם האוויר עובר מעל מרכז הלשון. בבסיסי החיתוך אפיגלוטיס, לוע וענבל (ייתכן גם סדקי) ישנה זהות בין העיצורים המקורבים מרכזיים לבין העיצורים החוככים מרכזיים קוליים.

 • עיצור אפיגלוטי, מקורב [ʢ̞]
 • עיצור לועי, מקורב [ʕ̞]
 • עיצור ענבלי, מקורב [ʁ̞]
 • עיצור כפוף, מקורב [ɻ]
 • עיצור מכתשי, מקורב [ɹ]
 • עיצור דו-שפתי, מקורב [β̞]

מקורבים צדייםעריכה

עיצורים נזילים שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מצד אחד או משני צדי הלשון.

 • עיצור וילוני, מקורב צדי [ʟ]
 • עיצור חכי, מקורב צדי [ʎ]
 • עיצור כפוף, מקורב צדי [ɭ]
 • עיצור מכתשי, מקורב צדי [l]
 • עיצור מכתשי מוולן, מקורב צדי [ɫ]

מקורבים בעבריתעריכה

 • האות יו"ד מייצגת עיצור חכי מקורב לו יש זיקה לתנועות הקדמיות חיריק צירי וסגול.
 • האות ו"ו אמנם מייצגת עיצור שפתי-שיני חוכך קולי אך בעבר ייצגה עיצור וילוני משופתת מקורב לו הייתה זיקה לתנועות המעוגלות חולם ושורוק.
 • האות למ"ד מייצגת עיצור מכתשי מקורב נזיל צדי.
 • האות רי"ש מייצגת עיצור ענבלי חוכך קולי, אך מפני שבענבל אין הבדל ממשי בין עיצורים חוככים קוליים לבין עיצורים מקורבים ניתן להגדירו גם כעיצור ענבלי מקורב נזיל.

ראו גםעריכה

צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי חיתוך אופני חיתוך
סדקיים - אפיגלוטיים - לועיים

ענבליים - וילוניים - חכיים
מכתשיים-חכיים - כפופים - בתר-מכתשיים - מכתשיים - שיניים
שיניים-שפתיים - שפתיים-שיניים - לשוניים-שפתיים - דו-שפתיים

ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים - מקישים - רוטטים - צדיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
גובה תנועות מיקום התנועות
סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות - חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומי - פורמנט

קישורים חיצונייםעריכה