פתיחת התפריט הראשי

עיצורים חוככים הם עיצורים המופקים תוך זרימת האוויר בערוץ צר הנוצר באמצעות מיקום אמצעי ההגייה בסמיכות גדולה. זרם אוויר זה יוצר צליל של "חיכוך". משפחת העיצורים החוככים מחולקת לעיצורים שורקים ועיצורים בלתי שורקים. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, העיצור הימני הוא קולי והשמאלי אטום.

סדקיים קיצוניים אחוריים בינוניים קדמיים שפתיים
סדקי אפיגלוטי לועי ענבלי וילוני חכי מכתשי-חכי כפוף בתר-מכתשי מכתשי שיני שפתי-שיני דו-שפתי
שורק ɕ   ʑ ʂ   ʐ ʃ   ʒ s   z s̪   z̪
בלתי־שורק h   ɦ ʜ   ʢ ħ   ʕ χ   ʁ x   ɣ ç   ʝ θ̱   ð̠ θ   ð f   v ɸ   β
בלתי־שורק צדי ʟ̝̊   ʟ̝ ʎ̝̊   ʎ̝   ɬ̢ ɬ   ɮ
שורק מסודק ɕʼ ʂʼ ʃʼ s̪ʼ
בלתי-שורק מסודק ħʼ χʼ çʼ θ̱ʼ θʼ ɸʼ
בלתי-שורק צדי מסודק ʟ̝̊ʼ ʎ̝̊ʼ ɬ̢ʼ ɬʼ ɬ̪ʼ

עיצורים חוככיםעריכה

חוככים שורקים הם עיצורים חוככים המופקים באזור המכתש ובתר המכתש כך שזרם האוויר העובר מעל מרכז קדמת הלשון מתועל באמצעותה אל השיניים העליונות.

חוככים בלתי-שורקים הם עיצורים חוככים שאינם מופקים באזור המכתש ובתר-המכתש ושלא משתייכים לחוככים השורקים. הבלתי-שורקים נחלקים לחוככים מרכזיים, שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מעל מרכז הלשון בבסיסי החיתוך ענבל, לוע ואפיגלוטיס — ישנה זהות בין העיצורים החוככים מרכזיים קוליים לבין המקורבים המרכזיים — ולחוככים צדיים, שבמהלך הפקתם זרם האוויר עובר מצד אחד או משני צדי הלשון.

בעברית יש לתכונת השריקות של העיצורים תפקיד מורפולוגי שכן כאשר עיצור שורק מופיע בפ"א הפועל של בניין "התפעל" מתרחש שׂיכוּל עיצורים בין פ"א הפועל לבין ת"ו הבניין.

הגדרה סמל IPA - להקשבה בעברית (אם קיים) בשפות אחרות
עיצורים חוככים שורקים
עיצור כפוף, חוכך, קולי [ʐ]
ж רוסי
עיצור כפוף, חוכך, אטום [ʂ]
ш רוסי
עיצור מכתשי-חכי, חוכך, קולי [ʑ]
ź פולני
עיצור מכתשי-חכי, חוכך, אטום [ɕ]
щ רוסי
עיצור בתר-מכתשי, חוכך, קולי [ʒ]
ז׳ ("ז׳בוטינסקי", "קולאז׳")
עיצור בתר-מכתשי, חוכך, אטום [ʃ]
שׁי"ן
עיצור מכתשי, חוכך, קולי [z]
זי"ן
עיצור מכתשי, חוכך, אטום [s]
סמ"ך, שׂי"ן
עיצור מכתשי, חוכך, מסודק []
עיצורים חוככים בלתי-שורקים מרכזיים
עיצור סדקי, חוכך, קולי [ɦ]
ה"א *
עיצור סדקי, חוכך, אטום [h]
עיצור אפיגלוטי, חוכך, קולי [ʢ]
עיצור אפיגלוטי, חוכך, אטום [ʜ]
עיצור לועי, חוכך, קולי [ʕ]
עי״ן בהגייה ספרדית ותימנית ع ערבית
עיצור לועי, חוכך, אטום [ħ]
חי״ת בהגייה ספרדית ותימנית ح ערבית
עיצור ענבלי, חוכך, קולי [ʁ]
רי"ש ** غ ערבית
עיצור ענבלי, חוכך, אטום [χ]
חי"ת, כ"ף רפה خ ערבית
עיצור וילוני, חוכך, קולי [ɣ]
גמא יוונית, ע'ין ערבית
עיצור וילוני, חוכך, אטום [x]
Х צ'רקסית
עיצור חכי, חוכך, קולי [ʝ]
עיצור חכי, חוכך, אטום [ç]
ch גרמני "ich"
עיצור שיני, חוכך, קולי [ð]
דלתא יוונית, Th אנגלי "The"
עיצור שיני, חוכך, אטום [θ]
Th אנגלי "Thing"
עיצור שפתי-שיני, חוכך, קולי [v]
ו"ו, בי"ת רפה
עיצור שפתי-שיני, חוכך, אטום [f]
פ"א רפה
עיצור דו-שפתי, חוכך, קולי [β]
B ספרדי "república"
עיצור דו-שפתי, חוכך, אטום [ɸ]
עיצורים חוככים בלתי שורקים צדיים
עיצור וילוני, חוכך צדי, קולי [ʟ̝]
עיצור וילוני, חוכך צדי, אטום [ʟ̝̊]
עיצור חכי, חוכך צדי, אטום [ʎ̝̊]
עיצור כפוף, חוכך צדי, אטום [ɬ̢]
עיצור מכתשי, חוכך צדי, קולי [ɮ]
עיצור מכתשי, חוכך צדי, אטום [ɬ]
ll ‏(אֶל כפולה) בוולשית
    • לפונמה ה"א שני אלופונים, קולי ואטום.
      • האות רי"ש מייצגת עיצור ענבלי חוכך קולי או עיצור ענבלי מקורב נזיל.

ראו גםעריכה