פתיחת התפריט הראשי

עיצורים מכתשיים

עיצורים מכתשיים (Alveolar) הם עיצורים הנחתכים בין קדמת, קצה או צד הלשון לבין המכתש או סביבתו. בעברית העכשיווית (שאינה מזרחית) האותיות ד, ז, ט, ל, נ, ס, צ, ת (סימן טִסָּת לֵצָן זֵד) - מייצגים קול עיצור מכתשי כמפורט בהמשך.

בטבלת העיצורים המכתשיים שלהלן, כאשר יש שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום:

קדמיים
מכתשי מכתשי מוולן
אפי n
סותם d t
שורק z s
חוכך
(צדי)
ð̠ θ̱
ɮ ɬ
מקורב
(צדי)
ɹ ɹ̊
l ɫ ‏‏ɫ̥
מקיש
(צדי)
ɾ ɾ̊
ɺ ɺ̊
רוטט r
שורק מחוכך ʣ ʦ
מחוכך
(צדי)
dð̠ tθ̱
מפונם ɗ ɗ̥
מסודק
שורק מסודק
חוכך מסודק
(צדי)
θ̱ʼ
ɬʼ
שורק מחוכך מסודק ʦʼ
מחוכך מסודק
(צדי)
tθ̱ʼ
tɬʼ
מצוץ צדי ǁ
 • עיצור מכתשי, אפי [n] (נ)
 • עיצור מכתשי, סותם, קולי [d] (ד)
 • עיצור מכתשי, סותם, אטום [t] (ט,ת)
 • עיצור מכתשי, חוכך, קולי [z] (ז)
 • עיצור מכתשי, חוכך, אטום [s] (ס,שׂ)
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, קולי [ɮ]
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, אטום [ɬ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, קולי []
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, אטום []
 • עיצור מכתשי, מחוכך, קולי [dz]
 • עיצור מכתשי, מחוכך, אטום [ts] (צ)
 • עיצור מכתשי, רוטט [r] (ר רוטטת ספרדית)
 • עיצור מכתשי, מקורב [ɹ]
 • עיצור מכתשי, מקיש צדי [ɺ]
 • עיצור מכתשי, מוולן, מקורב צדי [ɫ]
 • עיצור מכתשי, מקורב צדי [l] (ל)
 • עיצור מכתשי, מקיש [ɾ]
 • עיצור מכתשי, מסודק []
 • עיצור מכתשי, חוכך מסודק []
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, מסודק [ɬ’]
 • עיצור מכתשי, מפונם [ɗ]
 • עיצור מכתשי, מצוץ צדי [ǁ]

עיצורים מכתשיים בעבריתעריכה

 • [d] - האות דל"ת מייצגת מכתשי סותם קולי.
 • [z] - האות זי"ן מייצגת מכתשי חוכך קולי.
 • [t] - האותיות טי"ת ות"ו מייצגות מכתשי סותם אטום.
 • [l] - האות למ"ד מייצגת מכתשי מקורב צדי.
 • [n] - האות נו"ן מייצגת מכתשי אפי.
 • [s] - האות סמ"ך מייצגת מכתשי חוכך אטום.
 • [ts] - האות צד"י מייצגת מכתשי מחוכך אטום.

סימן לזכירה הוא "טסת לצן זד" (הנשמע: טיסת ליצן זד)

האות שי"ן אינה מכתשית בניגוד לסמ"ך המכתשית, כי הלשון מתכנסת באות שי"ן וזו נקראת בתר מכתשית. כך גם עיצורים הנשמעים כמו שי"ן, והמביעים קולות עיצור ממקורות זרים כמו ז' במילה ז'אנר, ג' - במילה ג'ורג', וצ' - במילה צ'רלי. - כל אלו אינם עיצורים מכתשיים, אלא עיצורים בתר מכתשיים.

ראו גםעריכה