פתיחת התפריט הראשי

עיצורים מכתשיים (Alveolar) הם עיצורים הנחתכים בין קדמת, קצה או צד הלשון לבין המכתש או סביבתו. כאשר מופיעים בטבלה שני עיצורים באותה משבצת, הימני קולי והשמאלי אטום.

קדמיים
מכתשי מכתשי מוולן
אפי n
סותם d t
שורק z s
חוכך
(צדי)
ð̠ θ̱
ɮ ɬ
מקורב
(צדי)
ɹ ɹ̊
l ɫ ‏‏ɫ̥
מקיש
(צדי)
ɾ ɾ̊
ɺ ɺ̊
רוטט r
שורק מחוכך ʣ ʦ
מחוכך
(צדי)
dð̠ tθ̱
מפונם ɗ ɗ̥
מסודק
שורק מסודק
חוכך מסודק
(צדי)
θ̱ʼ
ɬʼ
שורק מחוכך מסודק ʦʼ
מחוכך מסודק
(צדי)
tθ̱ʼ
tɬʼ
מצוץ צדי ǁ
 • עיצור מכתשי, אפי [n]
 • עיצור מכתשי, סותם, קולי [d]
 • עיצור מכתשי, סותם, אטום [t]
 • עיצור מכתשי, חוכך, קולי [z]
 • עיצור מכתשי, חוכך, אטום [s]
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, קולי [ɮ]
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, אטום [ɬ]
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, קולי []
 • עיצור מכתשי, מחוכך צדי, אטום []
 • עיצור מכתשי, מחוכך, קולי [dz]
 • עיצור מכתשי, מחוכך, אטום [ts]
 • עיצור מכתשי, רוטט [r]
 • עיצור מכתשי, מקורב [ɹ]
 • עיצור מכתשי, מקיש צדי [ɺ]
 • עיצור מכתשי, מוולן, מקורב צדי [ɫ]
 • עיצור מכתשי, מקורב צדי [l]
 • עיצור מכתשי, מקיש [ɾ]
 • עיצור מכתשי, מסודק []
 • עיצור מכתשי, חוכך מסודק []
 • עיצור מכתשי, חוכך צדי, מסודק [ɬ’]
 • עיצור מכתשי, מפונם [ɗ]
 • עיצור מכתשי, מצוץ צדי [ǁ]

עיצורים מכתשיים בעבריתעריכה

 • האות דל"ת מייצגת מכתשי סותם קולי.
 • האות זי"ן מייצגת מכתשי חוכך קולי.
 • האותיות טי"ת ות"ו מייצגות מכתשי סותם אטום.
 • האות למ"ד מייצגת מכתשי מקורב צדי.
 • האות נו"ן מייצגת מכתשי אפי.
 • האות סמ"ך מייצגת מכתשי חוכך אטום.
 • האות צד"י מייצגת מכתשי מחוכך אטום.

ראו גםעריכה