ערבית מדוברת

דף פירושונים

ערבית מדוברת הוא כינוי כללי לגוונים של השפה הערבית לפי אזור או לפי קבוצת אוכלוסייה:

האם התכוונתם ל...