ערבית מדוברת

דף פירושונים

ערבית מדוברת הוא כינוי כללי לגוונים של השפה הערבית לפי אזור או לפי קבוצת אוכלוסייה:

האם התכוונתם ל...


לערבית שני "להגי דיבור" לכאורה: ערבית ספרותית וערבית מדוברת. הערבית הספרותית תהיה רשמית יותר ותשמש לכתיבה אקדמית בפרט וכתיבה ספרותית בכלל, בעוד הערבית המדוברת תהיה להג שמדובר פנים אל פנים והיא נחשבת פחות רשמית ויותר יום יומית. בשל הפריסה הנרחבת של השפה הערבית, עם הזמן נוצרו ניבים שונים של ערבית (לעיל) למדינות ומוצאים שונים ואף לערים שונות. לעיתים ההבדלים בין הניבים יהיו במובן של מילים ולפעמים בצורת הגייה של אותיות מסוימות.