פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/רשימה

גלריית מחקרים

לעריכת, לחצו על המספר בכותרת ואחר כך "עריכה".

1

ספר תולדות ההגנה, הוא גוף ידע מקיף שראה אור בשלושה חלקים (ובשמונה כרכים), בהוצאה לאור מערכות של צה"ל והוצאות נוספות כגון דבר, בשנות החמישים והשישים של המאה ה-20. כתבו אותו, על סמך מחקריהם וידיעותיהם, היסטוריונים ישראלים בשנות ה-50 של המאה ה-20. עורכו הראשי היה ההיסטוריון בן-ציון דינור.

לערך המלא

2

העלייה השנייה (ספר), הוא כותר ספר קובץ מחקרים, מקורות וקורות חיים של אנשי העלייה השנייה. ראה אור בשלושה כרכים הוצאת יד יצחק בן-צבי בירושלים בשנת תשנ"ח 1998. בחלק מחקרים קובצו 23 מאמרים על תקופת העלייה השנייה בעריכת ישראל ברטל. החלק הראשון "התקופה ורקעה", כולל מאמרים על האידאולוגיה של אנשי העלייה השנייה, על השלטון העו'מאני בארץ, על מדיניות ההסתדרות הציונית. החלק השני, "העלייה השנייה העובדת" כולל מאמרים על הזרמים הפוליטיים ביישוב ומפלגות הפועלים, כגון "הפועל הצעיר" ו"פועלי ציון"; על טיפוסים שונים בקרב העולים החלוצים והוותיקים; על הפועלות והחלוצות וארגניהן; על היחסים בין העולים והחלוצים לבין אנשיהיישוב הישן. החלק השלישי, "תרבות וחברה", עוסק במחקר התרבות החומרית וביצירה הספרותית, בתודעה העצמית של אנשי העלייה השנייה, בתהליכי היזום וההקמה של המוסדות החינוכיים, בתי הספר והטכניון, וטיפוחה של הלשון העברית כשפה יומיומית, ובהקמת ארגוני המגן והריגול: בר-גיורא, השומר וניל"י.

לערך המלא

3

המיליון השביעי: הישראלים והשואה הוא מחקרו של העיתונאי וההיסטוריון תום שגב, על המפגש בין היישוב וניצולי השואה, השלכותיה על גיבוש החברה הישראלית, והשפעתה על הזהות הישראלית של דור הילודים במדינת ישראל. ראה אור בשנת 1991.

לערך המלא

4

הידעת את הארץ היא סדרה בת שישה ספרים מאת יוסף ברסלבי, שנושאה הוא גאוגרפיה, היסטוריה ואתנוגרפיה של האוכלוסייה בארץ ישראל.

לערך המלא

5

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/5

6

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/6

7

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/7

8

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/8

9

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/9

10

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/10

11

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/11

12

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/12

13

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/13

14

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/14

15

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/15

16

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/16

17

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/17

18

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/18

19

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/19

20

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/20

21

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/21

22

פורטל:תולדות עם ישראל/מחקרים/22