פִּנְקָסִי (כיתוב בדף אחורי, בפולנית ובגרמנית: PINKOSI) עם כותרת המשנה "לשומרים ולרעיהם", הוא כותרו של ספרון שהוענק לכל חבר וחברה בתנועת הנוער "השומר הצעיר", בשנותיה הראשונות. כולל את עיקרי התנועה בראשיתה, הסיסמאות והאמרות הנהוגות בה וסמליה, פרקי היסטוריה, לקט שירים אהודים, וטבלאות סדר יום. כל האמור ב"פנקסי": מקורות קדומים וחדשים זכה לשינון רב של אלפי חניכי התנועה, במפגשים וביחידות, באותן שנים, ועל כן היה מעין קנון קובע, שהשתתף בעיצוב התודעה הציבורית היהודית והציונית.

שער "פנקסי", תרע"ח 1918

מהדורתו הראשונה ראתה אור בהוצאת א. לוין אפשטיין אשר שכנה אז בעיר ורשה, בשנת תרע"ח 1918, מיד לאחר גמר מלחמת העולם הראשונה. ובעקבותיה, ראו אור מהדורות נוספות, שבהן שונו תוכני "פנקסי" ואף עברו תמורה מפליגה, בשל התמורות החברתיות והרעיוניות בתנועת "השומר הצעיר" ובסביבתה.

עקרונותעריכה

חלק העוסק ביעדיה של התנועה. החלק הראשון הובא תחת הכותרת:

"תעודת "השומר הצעיר"" -
ומעליה המשפט: "אין דבר העומד לפני הרצון!"
בין השאר נכתב בפרק:
"... לגדל דור צעיר עברי זקוף־קומה ולחנכו, שבכל מקום ובכל שעה יוכל להושיע לעצמו ולזולתו ... (החינוך בתנועה) בורא בני־נעורים חזקים ואמיצים ברוחם וגופם".

"ברכתנו היא: "חזק ואמץ!""

הברכה (קריאה: "חזק!", ותשובה: "חזק ואמץ!") שהונהגה בין חברי התנועה, נלקחה מהמקרא,[1] הייתה הברכה העברית הנהוגה בין חניכי תנועות הנוער היהודיות הציוניות הצופיות, ובכלל זה גם בתנועת הצופים בארץ ישראל.
" דברות "השומר הצעיר" "[2]
א) השומר הוא איש־אמת. [שפת אמת תכון לעד (משלי י"ב, י"ט)
ב) השומר הוא נאמן לאלֹהי ישראל, לארץ אבותיו ולעמו. [כל שהוא קבוע בארץ־ישראל ומדבר בלשון הקֹדש - מובטח לו, שהוא בן־עולם הבא. (ירושלמי שבת פ"א).
ג) השומר הוא אחיעזר ואחיסמך. [ואהבת לרעך כמוך (ויקרא י"ט, ט"ו)]
ד) השומר הוא אח לשומרים. [טובים השנים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם; כי אם־יפלו - האחד יקים את חברו... (קהלת ד', ט'-י').
ה) השומר הוא איש־חיִל. [בא כי איש־חיל אתה וטוב תבשר. (מל"א א', מ"ב)]
ו) השומר הוא חובב הטבע. [מה רבו מעשיך, ה', כלם בחכמה עשית! (תהילים ק"ד, כ"ב)]
ז) השומר הוא שומע לפקודת ראשיו. [אזן שמעת תוכחת־חיים - בקרב חכמים תלין. (משלי ט"ו, ל"א)]
ח) השומר הוא עליז ורענן. [אור זרע לצדיק, ולישרי לב - שמחה. (תהילים צ"ז, י"א)]
ט) השומר - דרכו לחסכון. [אגר בקיץ בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש. (משלי י', ה')]
י) השומר הוא טהור במחשבתו, בדבריו ובמעשיו [נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדשה. (סוף סוטה)]
"הודעה פומבית"

"הנני מבטיח הבטחה שלמה לעשות כל מה שבכֹחי להיות נאמן לאלֹהי ישראל לארץ אבותי ולעמי ולהיות אחיעזר ואחיסמך לכל מי שנברא בצלם אלֹהים למלא את כל דברות "השומר"."

היסטוריהעריכה

"תולדות הסקויט" (תולדות תנועת הצופים העולמית)
"דגלי השבטים" (שבטי ישראל)
מפת ארץ ישראל עם סימוני יישובים
"תולדות "השומר"" (תולדות ארגון "השומר")
"תולדות הרצל" (תולדות בנימין זאב הרצל)

מקורותעריכה

"מאמרי הנבחרים"עריכה

שבע ציטטות מהמקרא וחז"ל.

שיריםעריכה

 • "שומרים יבנו"
 • שם בארץ הצבי."
 • "טוב.."
 • "בהר בגיא..."
 • "חושו, אחים, חושו! (חושו אחים חושו)
 • "קומו שומרים"
 • "שישו ושמחו"
 • היה מֻכן"
 • "הלאה... הלאה..."
 • "שיר-הלך (בשדה)"
 • "גדוד בעיר."
 • "שיר הנוטרים."
 • "ראו בטלנים..."
 • "טיול"
 • "הידד!.."
 • "שיר הקוצרים."
 • [אנו נהיה הראשונים] (אנו נהיה הראשונים)
 • "מסביב למדורה."

הוראות וטבלאותעריכה

עשרת הדברות לשמירת הבריאות.עריכה

א) מדי בוקר רחץ פניך צווארך וידיך! סרק שערות ראשון!

ב) בוקר וערב נקה את פיך, וגם את שיניך תנקה במברשת.

ג) נטול ידיך לפני אכלך ושתותך ולפני עלותך על משכבך.

ד) טבול את גופן במים לעיתים תכופות.

ה) יהיו בגדיך טהורים ונקיים.

ו) אל תירק על הרצפה.

ז) אכול לאיטך ולעוס כראוי.

ח) חדר אוויר חדרך לעיתים קרובות.

ט) יהיו מקומות משחקיך רחוקים מגלי אשפה וזבלים.

י) תהי קומתך זקופה! הבלט חזה והרם ראשך!

טבלאותעריכה

ימים לזיכרון
מה עשיתָ היום לעמך ולארצך
אני.
מִדות גופי.
כתבות חשובות
אחי השומרים
האספות והטיולים שהשתתפתי בהם.
שיחות.
לוח הספורט.
אֵחרתי והחסרתי
ספריתי.
מה קראתי. מה עלי לקרוא.
ספרי וחפצי השאולים
מכשירי
מעשי ידי

הערות שולייםעריכה

 1. ^ בספר דברים ל"א, ובספר יהושע א'.
 2. ^ עמ' 7-6.