פנקס הפסיכולוגים

פנקס הפסיכולוגים (מכונה לעיתים גם "רשם הפסיכולוגים") הוא מאגר נתונים שבו רשומים האנשים בעלי רישיון קבוע מטעם משרד הבריאות לעיסוק בפסיכולוגיה במדינת ישראל. הפנקס קיים מכוח חוק הפסיכולוגים משנת 1977. מטרת פנקס הפסיכולוגים היא לספק לציבור מידע בסיסי על הרשאים לעסוק בפסיכולוגיה בישראל, כדי למנוע מצבים בהם לא מוסמכים, לא מורשים או מתחזים יעניקו טיפול או אבחון פסיכולוגי.

מנהל רישום פנקס הפסיכולוגים במשרד הבריאות הוא הפסיכולוג הארצי.

התארים המוכרים לרישום עריכה

  • בעלי תואר שני בפסיכולוגיה.
  • בעלי תואר "מוסמך" בפסיכולוגיה או בעל תואר גבוה יותר ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • בעלי תואר בפסיכולוגיה ממוסד אקדמי בחו"ל שוועדת הרישום מכירה בו כתואר שווה ל"מוסמך" בפסיכולוגיה או תואר גבוה יותר.

סטודנטים שסיימו את חובות השמיעה בתארים אלו בישראל, אך עדיין לא קיבלו את תעודת המוסמך, יכולים להירשם בפנקס ברישום זמני (לאחר אישור ועדת הרישום). ניתן להחליפו ברישום קבוע לאחר סיום כלל הדרישות לתואר שני (כולל תזה או קורסי השלמה ופרקטיקום נדרשים) והצגת תעודת מוסמך לוועדת הרישום.

זכאים לרישום בפנקס עריכה

כדי להיות זכאים להירשם בפנקס הפסיכולוגים יש לעמוד בכללים הבאים:

המידע בפנקס עריכה

הפנקס מכיל את המידע הבא:

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה