מועצת הפסיכולוגים

מועצת הפסיכולוגים היא גוף סטטוטורי במדינת ישראל שתפקידו הוא לייעץ לשר הבריאות בנושאים הנוגעים לעיסוק בפסיכולוגיה ועל יישום חוק הפסיכולוגים וקביעת מדיניות, כללי אתיקה ועוד בנושאי הפסיכולוגיה בישראל. המועצה פועלת מכוח פרק ו' לחוק הפסיכולוגים. שר הבריאות או מי מטעמו הוא יושב ראש המועצה.

מבנה המועצהעריכה

מועצת הפסיכולוגים מורכבת מ-27 חברים:

יושבי ראש מועצת הפסיכולוגים (רשימה חלקית)עריכה

שנים יו"ר מועצת הפסיכולוגים
מ-2020 ד"ר אילה בלוך
2013-2020 פרופ' רחל לוי-שיף
2010-2013 פרופ' יואל אליצור
2002-2005
2006-2009
פרופ' שלמה לקס
1999-2002 פרופ' אלחנן מאיר
פרופ' מלכה מרגלית
פרופ' רון שובל

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה