צבי הירש גויטיין

הרב צבי הירש גויטיין (בכתיב שנהג בזמנו: צבי הירש גאיטיין; ה'תקס"ה, 1805 - כ"ב בתמוז ה'תרי"ט, 24 ביולי 1859) היה רב הונגרי, אב בית דין בכפר העדיעס, ומחבר הספר "ידי משה" על רמזי תרי"ג מצוות על פי סדר הרמב"ם המרומזים בפרשת האזינו.

ביוגרפיהעריכה

 
כתב סמיכה לדיינות מאת החתם סופר לר' צבי הירש גויטיין

נולד ביארמוט, בילדותו למד בעיקר מפי אביו, והתקרב לרב מאיר איזנשטטר[1]. בבחרותו למד בבוניהד בישיבתו של רבי צבי הירש הלר, המכונה "ר' הירש חריף", מחבר "טיב גיטין". אביו כתב עליו למיועד להיות חמיו, רבי אליהו טלר מקומרן: "הנהגת בני שיח' יסודתה על אדני היראה והחכמה, יען שמעת היותו בן שש הוצאתיו מבית הספר לא מש מאוהלי ותמיד שמתי עיני וליבי עליו ולמדתי אני בעצמי איתו סוגיות רבות מש"ס ועל בורים, וגם מסכתות שלימות ובהיותו בן י"ג הרגלתיו בחיבורי הרמב"ם ... והוא מתמיד כי אין חשקו כי אם בתורה... ובעת שנתקבל הרב הגאון העליר לק"ק באנהארד, שלחתיהו ללמוד בישיבתו[2].... סדר לימודו מיוסד יותר על דרך הפשט מעל דרך החריפות. יש לו סברא ישרה... ועוד לו ידיעה גדולה בתנ"ך ובשאר דברים הצריכים לתופשי תורה... במלאכת הכתיבה אינו אומן, אך יודע לכתוב יהודית ואשכנזית כמוני, וגם מעוטר בפרפראות כגון עברונות ותשבורת".

בשנת ה'תקצ"ז הוסמך לרבנות על ידי החת"ם סופר[דרוש מקור].

בשנת ה'תקצ"ט נתמנה לרבנות בעיר סנטאנדרש בה כיהן עד פטירת אביו, ולאחר מכן עבר למלא את מקום אביו כרב בהעדיעס עד לפטירתו.

ספרו "ידי משה" עוסק ברמזי תרי"ג מצוות על פי סדר הרמב"ם המרומזים בפרשת האזינו. כתבים אחרים שלו ותשובותיו בהלכה נדפסו בספר "זיכרון אבות" (תשל"א) הכולל חידושים מתורתם של רבני משפחת גויטיין.

משפחתועריכה

אביו היה הרב ברוך גויטיין, מחבר "כסף נבחר" ואב בית הדין של העדיעס שבהונגריה. הוא נקרא על שם אב אביו.

ב-ה'תקפ"ג נישא לשרה (זולי) לבית טעללער מקאמארן. חמיו, ר' אליהו טלר, היה נחשב בסביבתו לאיש קדוש ואנשי הקהילה נהגו ללכת להתפלל על קברו[3].

ספריועריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • פנחס זליג שוורץ, הרב מו"ה צבי הירש גאיטאן, בתוך: שם הגדולים מארץ הגר, מערכת גדולים אות צ' פריט כא
  • יצחק יוסף כהן, חכמי הונגריה והספרות התורנית בה, ירושלים תשנ"ז, עמ' 368

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ מהר"ם א"ש מזכיר אותו בפתח תשובתו (שו"ת אמרי אש, אורח חיים, סימן נ'): "ראיתי את אשר כתב הרב המאור הגדול מו"ה הירש גאוטיין נרו...".
  2. ^ רצ"ה היה אז כבן שמונה עשרה
  3. ^ יעקובוביץ, זכור ימות עולם, ח"א, בני ברק תשמ"ז, עמ' קד הערה מג.
  4. ^ שמואל נח גוטליב, ‏אהלי שם, פינסק, תרע"ב. הערך קאפענהאגען (דענענמארק): הרב ר' צבי הירש בהרה"ג ר' אלי' מנחם ז"ל גאיטיין, באתר HebrewBooks