מסכתות קטנות

קבוצת חיבורים הערוכים בסגנון המשנה, רובם בענייני הלכה

מסכתות קטנות הן קבוצת חיבורים הערוכים בסגנון המשנה. הן נחשבות בדרך כלל כברייתות (כלומר, ספרות ששייכת לתקופת התנאים), אולם חלקן נכתבו בתקופות מאוחרות יותר. המסכתות הקטנות נבדלות מן המשנה והתוספתא בכך שחלק מהן מאוחרות - מאות שישית עד שמינית, ובכך שבניגוד לתוספתא - רובן אינן ערוכות לפי סדר המסכתות במשנה.

המסכתות הקטנות נדפסות בדרך כלל בסוף סדר נזיקין במהדורות של התלמוד הבבלי. בשמונה הראשונות יש חומר מקורי רב שאיננו מופיע במקומות אחרים בספרות חז"ל, ובשבע האחרונות ישנו בעיקר ליקוט ממקומות אחרים.

על המסכתות הקטנות לא נכתבו הרבה פירושים. הרב חיים קניבסקי כתב ביאור על כמחצית מהן[1].

רשימת המסכתות הקטנות

עריכה

המסכתות הבאות הן מעין ליקוט של הלכות לפי נושאים, הנידונים גם במסכת מנחות פרק רביעי ובהלכות קטנות ברי"ף וברא"ש:

מסכתות שאבדו:

  • מסכת ארץ ישראל - יש שהזכירו גם מסכת "ארץ ישראל", אך זו אינה מצויה לפנינו.
  • מסכת חנוכה - מסכת זו הוזכרה בשם הגאון מווילנה, אך אינה קיימת לפנינו[3].

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ ראו למשל https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?106392&$201310102052546
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קי"ד, עמוד א': "איזהו תלמיד חכם שממנין אותו פרנס על הציבור? זה ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר, ואפילו במסכת כלה". וכן תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף י', עמוד ב' ותלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף מ"ט, עמוד ב'
  3. ^ הקדמת רבי אברהם בן הגר"א לשבע מסכתות בספרו רב פעלים.