פתיחת התפריט הראשי

קטגוריה זו מכילה ערכים העוסקים בפעולות טרור שבוצעו במהלך שנת 1985.

  1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989