קטגוריה:רצח קטינים בישראל

בקטגוריה זו נכללים נרצחים שטרם מלאו להם 18 שנה.