פתיחת התפריט הראשי
יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: חסר מקורות, ניסוח עילג, ללא תוכן מקצועי.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

ריכוזיות כלכלית היא המידה בה נתח שוק נמצא בידיים מועטות. את רמת הריכוזיות הכלכלית במשק ניתן לבחון לפי ענפים או לפי המשק כולו.

ריכוזיות בענף בודדעריכה

מבנה שוק שבו נתח ניכר מהפעילות בענף משקי נשלט על ידי מספר קטן של חברות. תופעת הריכוזיות בענפים בודדים נגרמת לעיתים כתוצאה מרכישות ומיזוגים בשוק. לרוב, כאשר חל מצב של ריכוזיות בענף מסוים, יתרון הגודל המביא להפחתת עלויות הייצור לא בא לידי ביטוי בהורדת מחירים אלא מביא לצמצום התחרותיות ולהגדלת הרווחים של החברות כיוון שכל ספק בשוק מודע לצעדיהם של הספקים האחרים ולוקח בחשבון את צעדיהם הסבירים של שאר השחקנים בשוק.

ריכוזיות במשקעריכה

מבנה שוק שבו נתח ניכר מהשוק נשלט על ידי מספר קטן של קבוצות עסקים, לרוב חברות החזקות שנשלטות בידי יחידים או משפחות. תופעה זו רווחת במיוחד במדינות מתפתחות.

מנגנוני התמודדות שהוכחו כיעיליםעריכה

בישראל קודם חוק שמטרתו היא מיגור המונופול, עיקרי החוק הוא להפחית את הריכוזיות במשק הישראלי ולהגביר את התחרות ובזאת להקטין את יוקר המחיה. עיקרי החוק מניעת אחזקות צולבות בחברות פיננסיות וריאליות גם יחד וכן מניעת רגולטורית על שליטה בחברה ציבורית באמצעות פירמידת שליטה.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה