רישיון נשק

רישיון המתיר קניית, החזקת, ושימוש בנשק
יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: ערך זה דורש עדכון להנחיות חידוש רישיון נשק אישי בהתאם למלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

רישיון נשק (הידוע גם בשם רישיון כלי ירייה) הוא רישיון או היתר שניתן על ידי מוסדות מסוימים (בדרך כלל על ידי המשטרה) של מדינה (לעיתים מחוז או עיר), המאפשר לבעל הרישיון לקנות, להחזיק, ובעת הצורך לעשות שימוש בכלי נשק (לרוב מדובר בנשק חם). לרוב מחזיק הרישיון כפוף למספר תנאים או הגבלות, במיוחד בכל הנוגע לדרישות אחסון או השלמת מטווחים וקורס בטיחות בנשק, כמו גם במרבית המדינות נעשות בדיקות רקע פסיכולוגיות ופליליות מקיפות בטרם ניתן הרישיון. המחזיק ברישיון נשק לרוב לא יוכל להיכנס עם נשקו לכל מקום בשטח הריבוני של המדינה בה הונפק לו הרישיון. הרישיונות מונפקים בהתאם למדיניות בקרת הנשק המקומית.

היקף ההיתר או הרישיון משתנה בהתאם לסוג הנשק ו\או הפעילות שלשמה נדרש הנשק. לדוגמה, רישיון עשוי לאפשר לבעליו לעסוק בציד, קליעה למטרה או לאפשר לבעליו להחזיק בנשק להגנה עצמית, לשאת נשק מוסתר, או להפעיל עסק (להיות סוחר נשק או נשק במקצועו). רובים, רובי ציד, אקדחים עשויים לדרוש רישיונות נפרדים (תלוי בשיפוט של המדינה או המחוז המנפיק). בצה"ל, אלו שמורשים להוציא רישיון לכלי אקדח אלו קצינים בצה"ל מדרגת סגן ומעלה ונגדים מדרגת רס"ר ומעלה (כולל מקבילים גם בעולם הביטחון), ומפקדים קרביים שהיו בצה"ל ברובאי 08. בנוסף גם יוצאי יחידות קרביות, לוחמים לשעבר שהשתחררו רובאי 07 (חיל רגלים, חיל הנדסה קרבית) כיום גם הם מורשים להוציא.

רישיון נשק בישראל עריכה

לפי הוראות חוק כלי הירייה, תש"ט-1949, החזקת כלי ירייה במדינת ישראל – אינה זכות מוקנית לאזרח, אלא מתאפשרת רק לאחר קבלת רישיון מאת הרשות המוסמכת, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק: "הרשות המוסמכת - פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר". העונש המקסימלי בישראל על נשיאת נשק ללא היתר הוא שבע שנות מאסר. קבלת רישיון לכלי ירייה מותנית בעמידה בתבחינים (קריטריונים), הנקבעים על ידי השר לביטחון הפנים בתאום עם גורמי הביטחון. תבחינים (קריטריונים) אלה כוללים דרישות סף, ביניהן הדרישה לעמוד באחת מן העילות המפורטות להלן. רשימת העילות המפורטת הזו היא סגורה וממצה, ולא ניתן לקבל רישיון פרטי או הרשאה להחזקתו או נשיאתו של כלי ירייה אלא באחת מעילות אלה (מעודכן ל-2019):

העילות למתן רישיון לכלי ירייה ברישוי פרטי
שם התבחין והגדרתו סוג כלי הירייה והתחמושת
מגורים ביישוב זכאי – מי שהוכיח כי מרכז חייו מתקיים ביישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל (ישובים בעיתיים מבחינה ביטחונית, לרוב מעבר לקו הירוק) אקדח אחד ו-50 כדורים
עבודה ביישוב זכאי – מי שהוכיח כי רוב עבודתו מתבצעת ביישוב, אשר לגביו נקבעה זכאות על ידי משטרת ישראל אקדח אחד ו-50 כדורים
הובלת חומרי נפץ – בעל רישיון בר תוקף להובלת חומרי נפץ, העוסק בכך ברוב שעות עבודתו אקדח אחד ו-50 כדורים
שירות פעיל בכוחות הביטחון – קצין בדרגת סגן ומעלה או נגד מדרגת רס"ר ומעלה, המשרתים בצה"ל בשירות סדיר, או בשירות מילואים פעיל, או מקביל לאחד מאלה בשירות בכוחות הביטחון ו\או משרת ביחידה מיוחדת, בשירות סדיר או במילואים לפי רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון אקדח אחד ו-50 כדורים
שירות עבר בכוחות הביטחון – מי ששירת בצה"ל והוא בדרגת סא"ל ומעלה, או מקביל לו בכוחות הביטחון ו\או מי ששירת ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון, מתוך רשימה שנקבעה על ידי גורם שהוסמך לכך בכוחות הביטחון ו\או מי ששירת שירות קבע במשטרת ישראל במשך שנתיים לפחות אקדח אחד ו-50 כדורים
הכשרה ייחודית – בוגר קורס מאבטחים אחיד בבית ספר להכשרת מאבטחים של רשות שדות התעופה ו\או בוגר קורס מאבטחים בשב"כ ברמת הכשרה שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת ו\או בוגר קורס מאבטחים ברמה מתקדם א במוסד הכשרה מונחה ומאושר על ידי המשטרה ובלבד שעבד בגוף מונחה משטרה שנתיים לפחות. אקדח אחד ו-50 כדורים
קצין ביטחון בגוף מוכר – קצין ביטחון בגוף המוכר על ידי משטרת ישראל, שהוכשר לפי דרישות המשטרה, משמש בתפקיד זה בפועל אקדח אחד ו-100 כדורים
המלצה פרטנית של משטרת ישראל כלי ירייה ותחמושת על פי המלצתה הפרטנית של משטרת ישראל
כבאי – כבאי בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו אקדח אחד ו-50

כדורים

מתנדב בארגון הצלה - מתנדב פעיל בארגונים כמו איחוד הצלה או זק"א, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו אקדח אחד ו-50

כדורים

עובד מד"א – עובד מד"א קבוע בשירות פעיל, בעל ותק של שנה לפחות בתפקידו אקדח אחד ו-50

כדורים

מדריך ירי – בעל רישיון תקף של מדריך ירי אקדח אחד ו-50

כדורים

ספורטאי אולימפי – יורה פעיל - רישיון לכלי ירייה המשמשים לירי אולימפי: חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות על ידי התאחדות הקליעה כלי ירייה לפי המלצת התאחדות הקליעה, בכפוף להגבלות המצוינות בהגדרת התבחין (לא יינתן רישיון לכלי ירייה המוגדר על ידי הרשות המוסמכת כצבאי) תחמושת לפי המלצת התאחדות הקליעה.
ספורטאי לא אולימפי – יורה פעיל - רישיון לכלי ירייה שאינם משמשים לירי אולימפי: חבר רשום בהתאחדות הקליעה בישראל שלוש שנים ברצף, אשר השתתף בכל עונה בחמש תחרויות המוכרות על ידי התאחדות הקליעה, מתוכן שתי תחרויות בליגה הארצית או באליפות ישראל כלי ירייה לפי המלצת התאחדות הקליעה, בכפוף להגבלות המצוינות בהגדרת התבחין (לא יינתן רישיון לכלי ירייה המוגדר על ידי הרשות המוסמכת כצבאי) תחמושת לפי המלצת התאחדות הקליעה.
ציד – בעל רישיון ציד או היתר צידה מאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כלי ירייה לפי המלצת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים,

700 כדורים מסוג שייקבע בהמלצת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

צרכים וטרינריים כלי ירייה המיועד לצרכים וטרינריים בלבד, לפי המלצת משרד החקלאות
מורה דרך – מורה דרך מוסמך ופעיל המחזיק רישיון מורה דרך תקף של משרד התיירות ותצהיר, על פי מתכונת הקבועה על ידי הרשות המוסמכת אקדח אחד ו-50 כדורים
חקלאי מוכר – שהוכר הצורך שלו בהחזקת כלי ירייה על ידי קב"ט (קצין ביטחון) המועצות האזוריות במשרד החקלאות אקדח אחד ו-50 כדורים
מזכרת – מי שירש כלי ירייה או מי שיש בידו כלי ירייה ברישיון, ומעוניין להותירו במצב מושבת לצורכי מזכרת. היות שהרשאה זאת תקפה רק לנשק מושבת אדם המחזיק בה אינו מחויב בביצוע מטווחים כלי ירייה שהוחזק ברישיון, במצב מושבת, ללא תחמושת

אדם המחזיק ברישיון נשק מחויב לעמוד בדרישות סף מסוימות:

דרישות סף למתן רישיון פרטי
הדרישה הערות
מי שרשום במשרד הפנים כתושב קבע, ובלבד ששוהה בישראל באופן רציף במשך שלוש שנים לפחות. הרשות המוסמכת רשאית למתן רישיון לאזרח ישראל שלא שהה בישראל כאמור, ובלבד ששירת שירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל.

בעל שליטה בסיסית בשפה העברית, באופן שיאפשר תשאול, הבנת הוראות וניהול רישום כנדרש.

גיל מינימלי לקבלת רישיון:

אזרח ישראל ששירת שירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל – 21. אם ניתן אישור מיוחד משר הביטחון - מגיל 18[1].
אזרח ישראל שלא שירת כאמור – 27.
מי שאינו אזרח ישראל – 45.

חתימה על הצהרת בריאות החתומה על ידי רופא, אשר עיין בתיקו הרפואי של מבקש הרישיון, לרבות התחייבות לעדכון פקיד הרישוי במקרה של שינוי במצב הבריאותי שהוצהר כמפורט בטופס ייעודי המצוי בלשכות הרישוי ובאתר האינטרנט.
עמידה בדרישות ההכשרה הנדרשות.
המבקש אינו זכאי לקבל הרשאה להחזקה או נשיאה של כלי ירייה מבעל רישיון מיוחד, לפי הוראות סעיפים 10-9ג לחוק (אחת מן המטרות הבאות: הגנת יישובים; הגנת מפעלים; נשיאת כלי ירייה מטעם המדינה; סרטים, הצגות והופעות; שירותי שמירה). על אף האמור בתנאי הסף, יוכל המבקש כאמור לקבל רישיון, אם הוכיח קיומה של עילה שאינה למטרות המפורטות בסעיפים 10-9ג לחוק, בהתאמה.

במקרה של שלילת רישיון נשק, אי חידושו או ביטולו ניתן להגיש ערר לגוף אותו השר לביטחון פנים הסמיך לנושא. במקרה בו הערר נדחה, ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית הדין לעניינים מנהליים.[דרוש מקור]

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.