פתיחת התפריט הראשי

האדמו"ר רבי רפאל בלום היה אב בית הדין קאשוי שבהונגריה, ומייסד קהילת וקרית קאשוי בארצות הברית

קורת חייועריכה

הרב רפאל בלום נולד בעיר קאשוי לאביו רבי שמואל ולאמו גיטל, למד בבחרותו אצל רבי שאול בראך אב"ד קאשוי ונשא את חנה מלכה בתו של רבי משה גרינפלד לאחר חתונתו יסד ישיבה והרביץ תורה לתלמידים, בתום השואה שחרר בעיר ארד, בקיץ שנת תש"ה חזר לקאשוי ופעל לחידוש הקהילה החרדית כשהוא משמש שם כאב"ד, יחד עם רבנים נוספים התיר ליותר ממאתיים עגונות להינשא שוב בשנת תש"ח היגר לארצות הברית והתיישב בברוקלין ופעל שם להעברת ישיבתו, לאחר ניסיון כושל בשנת ה'תשכ"ב לייסד קהילה במחוז מוריס שבניו ג'רזי רכש שטח באירווינגטון שבניו יורק וייסד מחדש את הישיבה 'אוהל שמואל'. בשנת ה'תשל"ז מבנה הישיבה עלה באש, רכש את 'מרכז הילקרסט' בבדפורד הילס שבניו יורק וייסד את קריית קאשוי. גם ייסד בתי מדרש במונסי ובברוקלין.

צאצאיועריכה

 • בנו האדמו"ר רבי אליעזר חיים ממלא מקומו בקהילת קאשוי בכל הריכוזים
 • בנו רבי שאול שלום
 • בתו רחל נחמה אשת הרב יעקב יצחק איליאוויטש אב"ד יעמרינג
 • בנו רבי אברהם שלמה מייסד וראש ישיבת אהל רפאל בברוקלין
 • בתו גיטל פרומט אשת רבי יוסף משה פריעדמאן אב"ד סוואליאווא
 • בנו רבי שמחה ישראל מייסד ואב"ד קהילת תולדות רפאל והישיבה בברוקלין
 • בנו רבי יוסף יהושע העשיל דומ"ץ קריית קאשוי

ספריועריכה

 • טל השמים על התורה
 • ברכת שמים על הש"ס
 • שלל רב
 • מטל השמים