פתיחת התפריט הראשי

שבועת המשנה

ערך זה זקוק לעריכה: ייתכן שהערך סובל מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

שבועות המשנה הן שבועות שנתקנו על ידי חז"ל.[1]

שבועות המשנה מתחלקות לשני סוגים:

  1. שבועת "נשבעים ונוטלים"- שבועה שהתובע נשבע ונוטל.
  2. שבועה "בטענת ספק"- שבועה שהנתבע נשבע כדי להיפטר מטענת ספק של התובע.

שבועת נשבעים ונוטליםעריכה

השבועות הללו מפוזרות במקומות רבים בש"ס, חלק מהגאונים[2] אספו רשימות של כל השבועות הללו. הטבלה היא על פי הסדר של רב האיי גאון בחלק ב' של ספרו "משפטי שבועות".[3]

השבועה מיקום בש"ס מיקום ברמב"ם מיקום בשו"ע
שכיר תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ד, עמוד ב' הלכות שכירות, פרק י"א, הלכה ו' חושן משפט, סימן פ"ט, סעיף ב'
נגזל תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ד, עמוד ב' הלכות גזלה, פרק ד', הלכה ב' חושן משפט, סימן צ', סעיף א'
נחבל תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ד, עמוד ב' הלכות חובל, פרק ה', הלכה ד' חושן משפט, סימן צ', סעיף ט"ז
שכנגדו חשוד תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ד, עמוד ב' הלכות טוען ונטען, פרק ב', הלכה ד' חושן משפט, סימן צ"ב, סעיף ז'
חנוני תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ה, עמוד א' הלכות מלוה, פרק ט"ז, הלכה ה' חושן משפט, סימן צ"א, סעיף א'
שבועה נגד טוען פרעתי בשטר תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"א, עמוד א' הלכות מלוה, פרק י"ד, הלכה ב' חושן משפט, סימן פ"ד, סעיף א'
פוגם שטרו/פוגמת כתובתה תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף פ"ז, עמוד א' הלכות מלוה, פרק י"ד, הלכה א'; הלכות אישות, פרק ט"ז, הלכה י"ד חושן משפט, סימן פ"ד, סעיף א'; אבן העזר, סימן צ"ו, סעיף ז'
שבועה נגד עד אחד נגד שטר/כתובה תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף פ"ז, עמוד א' הלכות מלוה, פרק י"ד, הלכה א'; הלכות אישות, פרק ט"ז, הלכה י"ז חושן משפט, סימן פ"ד, סעיף ה'; אבן העזר, סימן צ"ו, סעיף ח'
נפרע/ת מן הלקוחות בשטר/כתובה תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף פ"ז, עמוד א' הלכות מלוה, פרק כ"ב, הלכה י'; הלכות אישות, פרק ט"ז, הלכה כ' חושן משפט, סימן צ"ח, סעיף ט'; אבן העזר, סימן צ"ו, סעיף ט'
נפרע/ת מן היתומים בשטר/כתובה תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף פ"ז, עמוד א' הלכות מלוה, פרק י"ד, הלכה א'; הלכות אישות, פרק ט"ז, הלכה י"ט חושן משפט, סימן ק"ח, סעיף י"ז; אבן העזר, סימן צ"ו, סעיף א'
יורשים מיורשים תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ה, עמוד א' הלכות מלוה, פרק י"ז, הלכה ב' חושן משפט, סימן ק"ח, סעיף ה'
שכנגדו כפרן תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ה, עמוד א'[4]
סיטראי תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ב, עמוד א'[4] הלכות מלוה, פרק י"ד, הלכה ט' חושן משפט, סימן נ"ח, סעיף א'
פירעון שלא בפניו בשטר/כתובה תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף פ"ז, עמוד א' הלכות מלוה, פרק י"ד, הלכה א'; הלכות אישות, פרק ט"ז, הלכה ט"ז חושן משפט, סימן ק"ו, סעיף א'; אבן העזר, סימן צ"ו, סעיף י'
שניים אוחזים תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ב', עמוד א' הלכות טוען, פרק ט', הלכה ז' חושן משפט, סימן קל"ח, סעיף א'
משכון מתחת ידו תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף קט"ז, עמוד א'[4] הלכות מלוה, פרק י"ג, הלכה ג' חושן משפט, סימן ע"ב, סעיף י"ז
מלווה על המשכון תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף מ"ג, עמוד א' הלכות מלוה, פרק י"ג, הלכה ד' חושן משפט, סימן ע"ב, סעיף י'
מוציא הוצאות על נכסי אשתו תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ע"ט, עמוד ב' הלכות אישות, פרק כ"ג, הלכה ח' אבן העזר, סימן פ"ח, סעיף ז'
המכיר כליו תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף קי"ד, עמוד ב' הלכות גניבה, פרק ה', הלכה י' חושן משפט, סימן שנ"ז, סעיף א'
מפסיד דבר לחברו- מאבד/גורם לאיבוד תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף ס"א, עמוד ב'; תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף קט"ז, עמוד ב'[4] הלכות נזקי ממון, פרק י"ד, הלכה י"ב; הלכות חובל, פרק ז', הלכה י"ז חושן משפט, סימן תי"ח, סעיף י"ג

שבועות בטענת ספקעריכה

המשנה, מסכת שבועות, פרק ז', משנה ח' מונה את כל הנשבעים שנשבעים בטענת ספק- "ואלו נשבעים שלא בטענה השותפין והאריסין והאפוטרופין והאשה הנושאת והנותנת בתוך הבית ובן הבית".

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ רוב השבועות הללו מוזכרות במשנה ולכן הן מכונות "שבועות המשנה", אולם הראשונים אומרים על עוד שבועות שהן "שבועת המשנה".
  2. ^ רב האי במשפטי שבועות, ר' יצחק ב"ר ראובן בשערי שבועות.
  3. ^ לגבי חלק מהמקרים יש מחלוקת אם אכן יש בהם שבועה, לכן, יש כמה משבצות ריקות ברמב"ם/שו"ע.
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 רק המקרה, לא כתוב אם יש שבועה.