שדה סגור אלגברית

במתמטיקה, שדה הוא סגור אלגברית אם לכל פולינום לא קבוע עם מקדמים מ- קיים שורש ב-.

דוגמאותעריכה

לפי המשפט היסודי של האלגברה, שדה המספרים המרוכבים סגור אלגברית. זהו הסגור האלגברי של שדה המספרים הממשיים. הסגור האלגברי של שדה המספרים הרציונליים (ולכן של כל שדה מספרים אחר) נקרא שדה המספרים האלגבריים.

הסגור האלגברי של שדה סופי ממאפיין   הוא האיחוד של כל השדות הסופיים מאותו מאפיין. לשדה המתקבל קוראים לפעמים  .

הגדרות שקולותעריכה

שדה   הוא סגור אלגברית אם ורק אם הוא מקיים את אחת התכונות השקולות הבאות:

חשיבות גאומטריתעריכה

בגאומטריה אלגברית, כאשר חוקרים מערכות משוואות מנקודת מבט גאומטרית, עובדים תמיד מעל שדה סגור אלגברית; גישה זו מסירה את ההפרעות האריתמטיות (שנובעות מאי-קיום שורשים לפולינומים או למערכות של פולינומים), ומותירה רק את האופי הגאומטרי שלהם. לדוגמה, כאשר עוסקים במספרים רציונליים, הקו הישר   אינו נחתך עם המעגל   (משום שנקודות החיתוך   אינן רציונליות). שתי נקודות החיתוך מופיעות כאשר עוברים לסגור האלגברי.

קישורים חיצונייםעריכה