שיחת ויקיפדיה:מסדר ניקיון/פירושונים/בוט/מפרט 1

בוט ההסבה

ראו גם:

מבוא

מטרת הבוט להריץ את השאילתה הזו ולהעביר את הטבלה לויקיפדיה:מסדר ניקיון/פירושונים/בוט

אישורים

מאשר יגאל (בקשת עזרה, IKhitron ושיחה) 15:09, 16 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

מאשר עמד (שיחה | תרומות) • כ"ו בניסן ה'תשפ"ג • 22:58, 16 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

תקציר עריכה

תוצאות עדכניות לא מסוננות

ערכים להסבה

ויקיפדיה:מסדר ניקיון/פירושונים/א-בוט

מרחבי שם

+ויקיפדיה

ביטוי רגולרי להסבה

<!-- התחלה -->
[\s\S]*
<!-- סוף -->

מפרט הסבה

<!-- התחלה -->
<<<שאילתה##

select page, concat('[[', disambig, ']]') as link from
(select distinct disambig, page, ns from
((select concat('# [[', case p1.page_namespace when 0 then '' when 6 then ':קובץ:' when 10 then 'תבנית:'
    else 'פורטל:' end,
    replace(p1.page_title, "_", " "), ']]') as page,
    replace(p2.page_title, "_", " ") as disambig,
    p1.page_namespace as ns
from pagelinks join page as p1 join page as p2 join redirect
on p1.page_id = pl_from
and pl_title = p2.page_title
and p2.page_id = rd_from
where pl_namespace = 0
and p1.page_namespace in (0, 6, 10, 100)
and rd_namespace = 0
and rd_title in
(select page_title
from page join categorylinks
on page_namespace = 0
and page_id = cl_from
and cl_to = 'פירושונים')
and not exists
(select * from categorylinks as cl1
 where cl1.cl_from = p1.page_id
 and cl1.cl_to = 'פירושונים')
and not p2.page_title like "%_(פירושונים)"
and p1.page_is_redirect = 0
and exists
(select * from templatelinks join linktarget
 where tl_from = p1.page_id
 and tl_target_id = lt_id
 and lt_title = "פירושון")
union
select concat('# [[', case p1.page_namespace when 0 then '' when 6 then ':קובץ:' when 10 then 'תבנית:'
    else 'פורטל:' end,
    replace(p1.page_title, "_", " "), ']]') as page,
    replace(p2.page_title, "_", " ") as disambig,
    p1.page_namespace as ns
from page as p1 join pagelinks on p1.page_id = pagelinks.pl_from and p1.page_namespace in (0, 6, 10, 100)
join page as p2 on pagelinks.pl_namespace = p2.page_namespace and pagelinks.pl_title = p2.page_title
where p1.page_is_redirect = 0
and not p2.page_title like "%_(פירושונים)"
and exists
(select * from categorylinks
 where p2.page_id = cl_from
 and cl_to = 'פירושונים')
and not exists
(select * from categorylinks
 where p1.page_id = cl_from
 and cl_to = 'פירושונים')
and exists
(select * from templatelinks join linktarget
 where tl_from = p1.page_id
 and tl_target_id = lt_id
 and lt_title = "פירושון")) as t)
order by disambig, ns, page) tt
##החלףר:\[\[(?<A>.*?)\]\]\s\[\[(?<B>.*?)\]\]\n==>[[${A}]]{{כ}} ([[${B}]])<<<ש>>>>>>
<!-- סוף -->

דיון

בורה בורה, אני משער שהבוט "מטפל ב-0 דפים" בגלל שהדף לעריכה נמצא במרחב שם "ויקיפדיה". איך גורמים לו לערוך אותו בכל זאת? עמד (שיחה | תרומות) • י"ח בניסן ה'תשפ"ג • 03:04, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

טוב, בינתיים אני אתן לו דף במרחב המשתמש שלי. עמד (שיחה | תרומות) • י"ח בניסן ה'תשפ"ג • 03:06, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]
הסתדרתי. עמד (שיחה | תרומות) • י"ח בניסן ה'תשפ"ג • 04:17, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

סטטוס

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-0 דפים מתוך 0. KotzBotדף שיחהתרומות03:00, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות03:00, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות03:08, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות03:08, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  דף היעד חייב להיות במרחב משתמש או שיחה @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות04:12, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות04:16, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות04:16, 9 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. KotzBotדף שיחהתרומות00:36, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמדKotzBotדף שיחהתרומות00:37, 11 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36103852 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:41, 12 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36103852 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:41, 12 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36108905 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:41, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36108905 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:41, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36127314 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:42, 16 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36127314 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:43, 16 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

ריצות חודשיות

משתמש:דוד שי הגנה חלשה גם כאן. תודה מראש, עמד (שיחה | תרומות) • כ"ו בניסן ה'תשפ"ג • 16:42, 17 באפריל 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36248462 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:23, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36248462 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:23, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36456495 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:44, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36456495 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:44, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36636975 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:56, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36636975 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:56, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36677256 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:41, 11 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36677256 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:41, 11 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36693960 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:41, 14 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36693960 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:41, 14 ביולי 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=36920445 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:33, 19 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=36920445 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:34, 19 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37127420 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:33, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37127420 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:34, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37310521 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:36, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37310521 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:36, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37458179 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:41, 11 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37458179 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:41, 11 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37471352 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:41, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37471352 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:41, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37472268 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:46, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37472268 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:46, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37473040 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:41, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37473040 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:41, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37473804 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:43, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37473804 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:43, 13 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

ריצות שבועיות

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37486800 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:41, 15 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37486800 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:41, 15 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37491391 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:41, 16 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37491391 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:41, 16 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37539480 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:41, 24 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37539480 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:41, 24 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37558784 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:41, 27 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37558784 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:41, 27 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37605974 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:41, 4 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37605974 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:41, 4 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37645631 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:41, 12 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37645631 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:41, 12 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37692427 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:41, 19 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37692427 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:41, 19 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37735542 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות06:03, 27 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37735542 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות06:03, 27 בדצמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37784750 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות06:03, 3 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37784750 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות06:04, 3 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37828668 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות06:03, 10 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37828668 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות06:03, 10 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37878817 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:38, 17 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37878817 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:38, 17 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37924826 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:58, 24 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37924826 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:58, 24 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=37966036 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:56, 31 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=37966036 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:56, 31 בינואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=38016838 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:26, 7 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=38016838 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:26, 7 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=38069289 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:57, 14 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:עמד תג=38069289 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות05:57, 14 בפברואר 2024 (IST)תגובה[תגובה]

חזרה לדף המיזם "מסדר ניקיון/פירושונים/בוט/מפרט 1".