Lasjalomne Landscape.jpg
Magnify-clip.png
Abreekpano.jpg
Magnify-clip.png
Mijsserre061 pan.jpg
Magnify-clip.png
Ori's Hod Hasharon.jpg
Magnify-clip.png


מגדלור קורדואןעריכה

מדוע הורדת את הנקודתיים ואת ה-ב? ספסףספספוני בספסופיכםהצביעו והשפיעו! 20:35, 5 בספטמבר 2021 (IDT)

היי ספסף, ככה אני נוהג בכל הערכים שלי. למיטב ידיעתי מזה 10 שנים של עריכה כאן, אין הנחיה בענין זה בוויקיפדיה והדבר תלוי בהעדפה אישית. אנא כבד זאת. תודה, Ori - שיחה. חבר לחיים, אמץ כלב! 20:40, 5 בספטמבר 2021 (IDT)
בוויקיפדיה אינך יכול ללכת לפי מה שאתה נוהג, אלא לפי מה שנהוג בכלל הערכים בוויקיפדיה ספסףספספוני בספסופיכםהצביעו והשפיעו! 20:41, 5 בספטמבר 2021 (IDT)
אין מנהג מחייב כזה Ori - שיחה. חבר לחיים, אמץ כלב! 20:41, 5 בספטמבר 2021 (IDT)