שיחת תבנית:שכונה/מחיקת נתוני אוכלוסייה לא עדכניים

תגובה אחרונה: לפני חודשיים מאת KotzBot בנושא ריצות חודשיות
בוט ההסבה

ראו גם:

מבוא

ראו שיחת תבנית:אי. בוט תואם לחלוטין לתבנית שכונה. בורה בורה - שיחה 03:05, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

תבנית להסבה

תבנית:שכונה

אישורים

מאשר בורה בורה - שיחה 03:17, 23 במרץ 2021 (IST)תגובה

מאשר Uziel302 - שיחה 08:58, 23 במרץ 2021 (IST)תגובה

תקציר עריכה

מחיקת נתוני אוכלוסייה מקומיים, כאשר יש נתון נשאב עדכני יותר בתבנית:שכונה

SPARQL

<nowiki>
SELECT ?item ?article ?population ?time WHERE {
  VALUES ?neighborhood {wd:Q123705}
  ?item wdt:P31/wdt:P279* ?neighborhood.
  ?article schema:about ?item .
  ?article schema:isPartOf <https://he.wikipedia.org/> .
  optional {
  ?item p:P1082 ?population2.
  ?population2 rdf:type wikibase:BestRank.
  ?population2 ps:P1082 ?population.
  ?population2 pq:P585 ?time.}
}
</nowiki>

מפרט הסבה


<<<דלג אם אין##<<<population>>>>>>...
<<<דלג אם אין##<<<time>>>>>>... 
<<<דלג אם אין##<<<אוכלוסייה>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_אוכלוסייה_משופץ@@{{ס:#תנאי:<<<תאריך אוכלוסייה>>>|<<<תאריך אוכלוסייה>>>|1900}}>>>...
<<<יהי $אוכלוסייה_ויקינתונים##<<<population>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_אוכלוסייה_נשלף##<<<time>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_אוכלוסייה_נקי##<<<$תאריך_אוכלוסייה_נשלף@@רק:[0-9]{4}-[0-9]{1,2}-[0-9]{1,2}>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות##<<<$תאריך_אוכלוסייה_נקי@@רק:[0-9]{4}>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות_ערך##<<<$תאריך_אוכלוסייה_משופץ@@רק:[0-9]{4}>>>>>>...
<<<! תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות = <<<$תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות>>> {{ש}} >>>...
<<<! תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות_ערך = <<<$תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות_ערך>>> {{ש}} >>>...
<<<יהי $הפרש##<<<חישוב@@<<<$תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות>>> > <<<$תאריך_אוכלוסייה_4_ספרות_ערך>>>>>>>>>...
<<<! הפרש = <<<$הפרש>>> {{ש}} >>>...
<<<דלג אם יש##<<<$הפרש##רק:False>>>>>>...
<<<יהי $תאריך_צפיפות_מחושב##{{ס:#תנאי:<<<צפיפות>>>|<<<תאריך צפיפות///תאריך אוכלוסייה>>>}}>>>...
{{שכונה<<<כל הפרמטרים##הסר פרמטר:אוכלוסייה##הסר פרמטר:תאריך אוכלוסייה##הוסף פרמטר בשורה חדשה?תאריך צפיפות=<<<$תאריך_צפיפות_מחושב>>>>>>}}

סטטוס

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,067 דפים מתוך 1,067. KotzBotדף שיחהתרומות03:08, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע יבש 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1066 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות03:10, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,068 דפים מתוך 1,068. KotzBotדף שיחהתרומות03:16, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע יבש 0 עריכות; 1 דולגו במפורש; 1067 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות03:18, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,068 דפים מתוך 1,068. KotzBotדף שיחהתרומות03:32, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1066 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 1 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות03:34, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,618 דפים מתוך 1,618. KotzBotדף שיחהתרומות03:44, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע יבש 228 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1305 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות03:51, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,618 דפים מתוך 1,618. KotzBotדף שיחהתרומות03:56, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע יבש 5 עריכות; 243 דולגו במפורש; 1613 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות03:58, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,618 דפים מתוך 1,618. תג=32757388 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:41, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות; 243 דולגו במפורש; 1613 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32757388 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:43, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

ריצות חודשיות

משתמש:דוד שי נא להגן הגנה חלשה. תודה. בורה בורה - שיחה 11:48, 10 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-0 דפים מתוך 0. תג=32926884 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:37, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32926884 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:37, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,620 דפים מתוך 1,620. KotzBotדף שיחהתרומות22:32, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

  בוצע יבש 0 עריכות; 254 דולגו במפורש; 1620 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות22:34, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,620 דפים מתוך 1,620. תג=32927808 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:41, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 254 דולגו במפורש; 1620 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=32927808 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:43, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-0 דפים מתוך 0. תג=33367553 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות00:01, 6 במרץ 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=33367553 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות00:01, 6 במרץ 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-0 דפים מתוך 0. תג=34063411 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:10, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 0 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=34063411 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:10, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-957 דפים מתוך 957. KotzBotדף שיחהתרומות23:24, 19 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 2 עריכות; 389 דולגו במפורש; 955 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורהKotzBotדף שיחהתרומות23:25, 19 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-961 דפים מתוך 961. תג=36251034 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:03, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 398 דולגו במפורש; 960 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36251034 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:04, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-964 דפים מתוך 964. תג=36465220 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:31, 8 ביוני 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 409 דולגו במפורש; 964 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36465220 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:32, 8 ביוני 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-966 דפים מתוך 966. תג=36639198 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:29, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 410 דולגו במפורש; 966 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36639198 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:30, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-993 דפים מתוך 993. תג=36972703 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:37, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 441 דולגו במפורש; 993 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=36972703 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:38, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-996 דפים מתוך 996. תג=37130433 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:51, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 445 דולגו במפורש; 996 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37130433 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:53, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-976 דפים מתוך 976. תג=37312353 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:06, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 427 דולגו במפורש; 975 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37312353 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:07, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-985 דפים מתוך 985. תג=37511422 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:13, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 432 דולגו במפורש; 985 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37511422 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:15, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,799 דפים מתוך 1,799. תג=37899145 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:13, 20 בינואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 451 דולגו במפורש; 1799 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=37899145 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:15, 20 בינואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,720 דפים מתוך 1,720. תג=38101173 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:03, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 425 דולגו במפורש; 1720 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=38101173 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:05, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,797 דפים מתוך 1,797. תג=38410368 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:59, 9 באפריל 2024 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 461 דולגו במפורש; 1797 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:בורה בורה תג=38410368 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:02, 9 באפריל 2024 (IDT)תגובה

חזרה לדף "שכונה/מחיקת נתוני אוכלוסייה לא עדכניים".